Sedimentära biogeokemiska data från en musselodling i As Vig, Danmark

SND-ID: 2021-60-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/as06-g207

Citering

Skapare/primärforskare

Astrid Hylén - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper orcid

Daniel Taylor - Danmarks Tekniske Universitet, Dansk Skaldyrcenter orcid

Mikhail Kononets - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper orcid

Mats Lindegarth - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper

Anna Stedt - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper

... Visa mer..

Astrid Hylén - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper orcid

Daniel Taylor - Danmarks Tekniske Universitet, Dansk Skaldyrcenter orcid

Mikhail Kononets - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper orcid

Mats Lindegarth - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper

Anna Stedt - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper

Stefano Bonaglia - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper orcid

Per Bergström - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper orcid

Visa mindre..

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Institutionen för marina vetenskaper rorId

Beskrivning

Studiens mål var att utvärdera hur en nyligen återetablerad musselodling i As Vig, Danmark, påverkade utbytet av närsalter mellan sediment och vatten. Se utförlig beskrivning på engelska.

Datasetet innehåller 8 filer med följande data:
- CTD-profiler och klorofyll a-koncentrationer i vattenpelaren
- Strömhastigheter och strömriktningar
- Ljusmätningar vid havsbotten
- Sedimentationshastigheter (total, organiskt material, oorganiskt material)
- Sediment-vattenflöden av syre, närsalter, metan, och löst oorganiskt kol
- Nitratreduktionshastigheter i sedimentet
- Pigmentinnehåll i sedimentet (klorofyll a, fukoxantin, pheopigment)

... Visa mer..
Studiens mål var att utvärdera hur en nyligen återetablerad musselodling i As Vig, Danmark, påverkade utbytet av närsalter mellan sediment och vatten. Se utförlig beskrivning på engelska.

Datasetet innehåller 8 filer med följande data:
- CTD-profiler och klorofyll a-koncentrationer i vattenpelaren
- Strömhastigheter och strömriktningar
- Ljusmätningar vid havsbotten
- Sedimentationshastigheter (total, organiskt material, oorganiskt material)
- Sediment-vattenflöden av syre, närsalter, metan, och löst oorganiskt kol
- Nitratreduktionshastigheter i sedimentet
- Pigmentinnehåll i sedimentet (klorofyll a, fukoxantin, pheopigment)
- Kol och kväve i sedimentets fasta fas, porositet

Utförlig beskrivning av data finns i de tillhörande readme-filerna under fliken Beskrivning. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2017-06 – 2019-02

Dataformat / datastruktur

Datainsamling

Datainsamling 1

 • Beskrivning av insamlingsmetod: Provtagning juni 2017 (innan settling)
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2017-06-26 – 2017-06-30

Datainsamling 2

 • Beskrivning av insamlingsmetod: Provtagning juli 2018 (efter settling)
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-07-09 – 2018-07-13

Datainsamling 3

 • Beskrivning av insamlingsmetod: Provtagning oktober 2018 (max tillväxt)
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-10-22 – 2018-10-27
... Visa mer..

Datainsamling 1

 • Beskrivning av insamlingsmetod: Provtagning juni 2017 (innan settling)
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2017-06-26 – 2017-06-30

Datainsamling 2

 • Beskrivning av insamlingsmetod: Provtagning juli 2018 (efter settling)
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-07-09 – 2018-07-13

Datainsamling 3

 • Beskrivning av insamlingsmetod: Provtagning oktober 2018 (max tillväxt)
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-10-22 – 2018-10-27

Datainsamling 4

 • Beskrivning av insamlingsmetod: Provtagning februari 2019 (efter skörd)
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2019-02-18 – 2019-02-23
Visa mindre..
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Danmark

Geografisk beskrivning: As Vig, Danmark

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för marina vetenskaper

Finansiering

 • Finansiär: BONUS
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Geokemi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Oceanografi, hydrologi och vattenresurser (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Fisk- och akvakulturforskning (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Hylén, A., Taylor, D., Kononets, M., Lindegarth, M., Stedt, A., Bonaglia, S., Bergström, P. (2021). In situ characterization of benthic fluxes and denitrification efficiency in a newly re-established mussel farm. Science of the Total Environment, 782, 146853.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.146853

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2021-03-26
Senast uppdaterad: 2021-04-13