Metod för identifiering av metaforiska scener (PIMS): rumsliga och abstrakta relationer. - Delstudie 2: Test av analys av meningar med prepositioner i en text om Brexit

SND-ID: 2021-5-2. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/3h69-wp93

Citering

Skapare/primärforskare

Marlene Johansson Falck - Umeå universitet, Institutionen för språkstudier orcid

Lacey Okonski - Umeå universitet, Institutionen för språkstudier orcid

Forskningshuvudman

Umeå universitet - Institutionen för språkstudier rorId

Beskrivning

Denna studie (Johansson Falck & Okonski, 2023) adresserar problematiken i att identifiera metaforisk betydelse som reflekteras i språk som innehåller prepositioner (t.ex., Reijnierse, 2019, Herrmann et al., 2019, Nacey et al. 2019a, Marhula och Rosiński, 2019). Studien visar hur Procedure for Identifying Metaphorical Scenes (PIMS) reflected and evoked by linguistic expressions in discourse diskurs (Johansson Falck & Okonski, 2022) kan användas för att identifiera metaforiska relationer i språk som innehåller prepositioner. Två studier presenteras där metodens reliabilitet samt känslighet i att identifiera metaforisk betydelse testas. Studierna visar att metoden är tillförlitlig samt att den underlättar identifiering av metaforisk betydelse i den här typen av konstruktioner.

Litteraturreferenser

Herrmann, B., et al. (2019). Linguistic metaphor identification in German. In Nacey, S., Dorst, A. G., Krennmayr, T. W., Reijnierse, W. G. (Eds.). Metaphor Identification in Multiple Languages: MIPVU Around the World, Volume 22 (pp 113-136). Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins Publishing Company.

... Visa mer..
Denna studie (Johansson Falck & Okonski, 2023) adresserar problematiken i att identifiera metaforisk betydelse som reflekteras i språk som innehåller prepositioner (t.ex., Reijnierse, 2019, Herrmann et al., 2019, Nacey et al. 2019a, Marhula och Rosiński, 2019). Studien visar hur Procedure for Identifying Metaphorical Scenes (PIMS) reflected and evoked by linguistic expressions in discourse diskurs (Johansson Falck & Okonski, 2022) kan användas för att identifiera metaforiska relationer i språk som innehåller prepositioner. Två studier presenteras där metodens reliabilitet samt känslighet i att identifiera metaforisk betydelse testas. Studierna visar att metoden är tillförlitlig samt att den underlättar identifiering av metaforisk betydelse i den här typen av konstruktioner.

Litteraturreferenser

Herrmann, B., et al. (2019). Linguistic metaphor identification in German. In Nacey, S., Dorst, A. G., Krennmayr, T. W., Reijnierse, W. G. (Eds.). Metaphor Identification in Multiple Languages: MIPVU Around the World, Volume 22 (pp 113-136). Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins Publishing Company.

Johansson Falck, M., & Okonski, L. (2022). Procedure for Identifying Metaphorical Scenes (PIMS): A Cognitive Linguistics Approach to Bridge Theory and Practice. Cognitive Semantics, 8, 294-322. doi:10.1163/23526416-bja10031

Marhula, J. and M. Rosiński (2019). Linguistic metaphor identification in Polish. In Nacey, S., Dorst, A. G., Krennmayr, T. W., Reijnierse, W. G. (Eds.). Metaphor Identification in Multiple Languages: MIPVU Around the World, Volume 22 (pp 183-202). Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins Publishing Company.

Nacey, S., et al. (2019). Linguistic metaphor identification in Scandinavian. In Nacey, S., Dorst, A. G., Krennmayr, T. W., Reijnierse, W. G. (Eds.). Metaphor Identification in Multiple Languages: MIPVU Around the World, Volume 22 (pp 137-158). Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins Publishing Company.

Reijnierse, W. G. (2019). Linguistic metaphor identification in French. In Nacey, S., Dorst, A. G., Krennmayr, T. W., Reijnierse, W. G. (Eds.). Metaphor Identification in Multiple Languages: MIPVU Around the World, Volume 22 (pp 69-90). Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins Publishing Company.

Vi analyserade data som tidigare analyserades genom MIPVU-metoden (Steen et al., 2019; Nacey et al. 2019) och fokuserade på ord som hade taggats som prepositioner i en text om Brexit (Elgot 2016). För detaljer se Johansson Falck och Okonski (2022).

Litteraturreferenser:
Johansson Falck, M., & Okonski, L. (2023). Procedure for Identifying Metaphorical Scenes (PIMS): The Case of Spatial and Abstract Relations. Metaphor and Symbol, 38(1), 1-22. doi:10.1080/10926488.2022.2062243

Nacey, S., et al. (2019b). What the MIPVU protocol doesn't tell you (even though it mostly does). In Nacey, S., Dorst, A. G., Krennmayr, T. W., Reijnierse, W. G. (Eds.). Metaphor Identification in Multiple Languages: MIPVU Around the World, Volume 22 (pp 41-68). Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins Publishing Company.

Steen, G. J., et al. (2019). MIPVU: a manaual for identifying metaphore-related words. In Nacey, S., Dorst, A. G., Krennmayr, T. W., Reijnierse, W. G. (Eds.). Metaphor Identification in Multiple Languages: MIPVU Around the World, Volume 22 (pp 23-40). Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins Publishing Company.

Elgot, J. (2016, June 24). Brexit, the fallout and the UK's future: what we know so far. The Guardian.
https://www.theguardian.com/politics/2016/jun/24/brexit-fallout-what-we-know-so-far

En beskrivning av MIPVU-metoden finns också på Open Science Framework på adressen: https://osf.io/vw46k/ Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Vi testade PIMS i två studier av konstruktioner som innehåller prepositioner (se nedan).

Tidsdimension

Urvalsmetod

Övrigt
Urvalsmetoden finns beskriven i den engelska versionen av databeskrivningen.

Tidsperiod(er) som undersökts

1990 – 2017

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: USA, Europa

Geografisk beskrivning:
Data a British news texts (http://www.theguardian.com/politics/2016/jun/24/brexit-fallout-what-we-know-so-far
and ) and data from the Corpus of Contemporary American English were analyzed.

Sources:

https://osf.io/vw46k/
Davies, M. (2008). COCA. Corpus of Contemporary American English. I

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för språkstudier

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Studier av enskilda språk (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Språk och lingvistik (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Johansson Falck, M. and L. Okonski (2022). "Procedure for Identifying Metaphorical Scenes (PIMS): The Case of Spatial and Abstract Relations ." Metaphor & Symbol, in press.
DOI: https://doi.org/10.1080/10926488.2022.2062243

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2022-12-19
Senast uppdaterad: 2024-03-08