Pep-rapporten 2019

SND-ID: 2021-311-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.48723/c925-ny13

Ingår i samling hos SND: Pep-rapporten

Citering

Skapare/primärforskare

Marie Löf - Karolinska institutet, Institutionen för biovetenskaper och näringslära orcid

Forskningshuvudman

Karolinska Institutet - Institutionen för biovetenskaper och näringslära rorId

Beskrivning

Pep-rapporten är en nationell enkätundersökning om barn och ungas matvanor och fysiska aktivitet. Syftet med undersökningen är att öka kunskapen om hur hälsoläget ser ut för barn och unga i Sverige. Karolinska Institutet, SOM-institutet vid Göteborgs universitet och organisationen Generation Pep har i samverkan genomfört Pep-rapporten 2019. Pep-rapporten genomfördes för första gången hösten 2019 där 29000 barn i åldrarna 4-17 bjöds in att delta. Undersökningen finansieras av Generation Pep tillsammans med Hjärt-Lungfonden.

Urvalsstorlek: 29000
Anledning till bortfall -Naturligt bortfall: 169

Datasetet innehåller tre filer:
pep19.csv (ca 4,6 MB)
pep19.dta (ca 0,5 MB)
pep19.sav (ca 9,2 MB)

Data innefattar personuppgifter

Ja

Data innehåller känsliga personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Fritextsvar som kan innehålla indirekta identifierare. Delar av datasetet innehåller uppgifter om hälsa.

Språk

Metod och utfall

Population

Barn och unga 4-17 år, bosatta i Sverige

Studiedesign

Tvärsnittsstudie

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Undersökningen skickades ut till ett systematiskt sannolikhetsurval av barn i Sverige som bjöds in till att svara på undersökningen via webben.

Urvalsramen innefattade alla svenska och utländska medborgare som var mellan 4–17 år. I det totala urvalet ingick det 29 000 barn.

Tidsperiod(er) som undersökts

2019-09-06 – 2019-11-19

Variabler

196

Antal individer/objekt

9035

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

31.3%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-09-06 – 2018-11-06
  • Datainsamlare: SOM-institutet
  • Datakälla: Forskningsdata
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för biovetenskaper och näringslära

Medverkande

Anders Carlander - Göteborgs universitet, SOM-institutet

Sophie Cassel - Göteborgs universitet, SOM-institutet

Generation Pep

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Finansiering

  • Finansiär: Generation Pep

Etikprövning

Stockholm - dnr 2018/375-31/5

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Idrottsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Annan hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Psykologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Cassel, Sophie & Anders Carlander (2020). Pep-rapporten 2019. SOM-rapport nr 2020:02. Göteborg: SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

Generation Pep (2020). Pep-rapporten 2020.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 1. 2024-03-27

Version 1: 2024-03-27

DOI: https://doi.org/10.48723/c925-ny13

Kontakt för frågor om data

Sophie Cassel

sophie.cassel@gu.se

Ingår i samling hos SND

Publicerad: 2024-03-27
Senast uppdaterad: 2024-03-28