Samling Pep-rapporten

SND-ID: the-pep-study.

Ansvariga forskningshuvudmän för data som ingår i samlingen

Beskrivning

Pep-rapporten är en nationell enkätundersökning om barn och ungas matvanor och fysiska aktivitet. Syftet med undersökningen är att öka kunskapen om hur hälsoläget ser ut för barn och unga i Sverige. Karolinska Institutet, SOM-institutet vid Göteborgs universitet och organisationen Generation Pep har i samverkan genomfört Pep-rapporten 2018. Pep-rapporten genomfördes för första gången hösten 2018 där 29000 barn i åldrarna 4-17 bjöds in att delta. Undersökningen finansieras av Generation Pep tillsammans med Hjärt-Lungfonden.

Typ av samling

Serie

Collection category

Medicin och hälsovetenskap

Forskningsområde

Hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Idrottsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Annan hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Psykologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillämpad psykologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Geografisk plats

Sverige

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Carlander, A., Cassel, S., J‐Son Höök, M., Lundgren, O., & Löf, M. (2024). Validation and normative data on the Revised Child Anxiety and Depression Scale RCADS‐25 in a Swedish national probability sample of children and adolescents aged 4-17 years. International Journal of Methods in Psychiatric Research, e2007. https://doi.org/10.1002/mpr.2007
DOI: 10.1002/mpr.2007

Cassel, Sophie & Anders Carlander (2019). Pep-rapporten 2018. SOM-rapport nr 2019:01. Göteborg: SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

Cassel, Sophie & Anders Carlander (2020). Pep-rapporten 2019. SOM-rapport nr 2020:02. Göteborg: SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

Cassel, Sophie & Anders Carlander (2021). Pep-rapporten 2020. SOM-rapport nr 2021:5. Göteborg: SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

Cassel, Sophie & Anders Carlander (2021). Pep-rapporten 2021. SOM-rapport nr 2022:07. Göteborg: SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

Generation Pep (2019). Pep-rapporten 2019.

Generation Pep (2020). Pep-rapporten 2020.

Generation Pep (2021). Pep-rapporten 2021.

Generation Pep (2022). Pep-rapporten 2022.

Rosell, M., Carlander, A., Cassel, S., Henriksson, P., J-son Höök, M., & Löf, M. (n.d.). Generation Pep Study: A population‐based survey on diet and physical activity in 12,000 Swedish children and adolescents. In Acta Paediatrica (Vol. 110, Issue 9, pp. 2597–2606). https://doi.org/10.1111/apa.15850
URN: urn:nbn:se:liu:diva-175263
DOI: 10.1111/apa.15850

Rosell, M., Carlander, A., Cassel, S., Henriksson, P., J-son Höök, M., Löf, M., Hook, M. J.-S., Henriksson, P., Carlander, A., Rosell, M., Hook, M., Lof, M., & Cassel, S. (2021). Generation Pep Study: A population‐based survey on diet and physical activity in 12,000 Swedish children and adolescents. In Acta Paediatrica. https://doi.org/10.1111/apa.15850
URN: urn:nbn:se:liu:diva-175263
DOI: 10.1111/apa.15850

Visa mer.. (11)
Först publicerade dataset: 2024-03-27
Senast publicerade dataset: 2024-07-11