Bitransitiver i svenskan. En bruksbaserad studie av dubbelobjektskonstruktionen och semantiskt likvärdiga prepositionsobjektskonstruktioner 1800–2016

SND-ID: 2021-294-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/cmdj-6b91

Citering

Skapare/primärforskare

Fredrik Valdeson - Stockholms universitet orcid

Forskningshuvudman

Stockholms universitet - Institutionen för svenska och flerspråkighet rorId

Beskrivning

Studien undersöker bruket av svenskans dubbelobjektskonstruktion (DOK) och jämför detta med tre semantiskt likvärdiga prepositionsobjektskonstruktioner (POK:ar): till-POK:en, åt-POK:en och för-POK:en. Studien har ett diakront perspektiv, med fokus på förändringar i bruket av de fyra konstruktionerna mellan åren 1800 och 2016. Materialet är insamlat från Nationella Språkbanken, närmare bestämt från de korpusar som listas nedan.

Svensk prosafiktion https://spraakbanken.gu.se/resurser/spf
Bonniersromaner 1976–77 https://spraakbanken.gu.se/resurser/romi
Bonniersromaner 1980–81 https://spraakbanken.gu.se/resurser/romii
Norstedtsromaner 1999 https://spraakbanken.gu.se/resurser/rom99
Bloggmix 2016. https://spraakbanken.gu.se/resurser/bloggmix2016

Datasetet innehåller belägg på svenskans dubbelobjektskonstruktion (t.ex. "ge ngn ngt", "visa ngn ngt") och semantiskt likvärdiga prepositionsobjektskonstruktioner med prepositionerna "till" (t.ex. "ge ngt till ngn"), "åt" (t.ex. "ge ngt åt ngn") och "för" (t.ex. "visa ngt för ngn"). Beläggen är hämtade från korpusarna Svensk prosafiktion, Bonniersromaner

... Visa mer..
Studien undersöker bruket av svenskans dubbelobjektskonstruktion (DOK) och jämför detta med tre semantiskt likvärdiga prepositionsobjektskonstruktioner (POK:ar): till-POK:en, åt-POK:en och för-POK:en. Studien har ett diakront perspektiv, med fokus på förändringar i bruket av de fyra konstruktionerna mellan åren 1800 och 2016. Materialet är insamlat från Nationella Språkbanken, närmare bestämt från de korpusar som listas nedan.

Svensk prosafiktion https://spraakbanken.gu.se/resurser/spf
Bonniersromaner 1976–77 https://spraakbanken.gu.se/resurser/romi
Bonniersromaner 1980–81 https://spraakbanken.gu.se/resurser/romii
Norstedtsromaner 1999 https://spraakbanken.gu.se/resurser/rom99
Bloggmix 2016. https://spraakbanken.gu.se/resurser/bloggmix2016

Datasetet innehåller belägg på svenskans dubbelobjektskonstruktion (t.ex. "ge ngn ngt", "visa ngn ngt") och semantiskt likvärdiga prepositionsobjektskonstruktioner med prepositionerna "till" (t.ex. "ge ngt till ngn"), "åt" (t.ex. "ge ngt åt ngn") och "för" (t.ex. "visa ngt för ngn"). Beläggen är hämtade från korpusarna Svensk prosafiktion, Bonniersromaner I, Bonniersromaner II, Norstedtsromaner och Bloggmix 2016 (se den allmänna beskrivningen i sektion 2). Se Valdeson (2021) för fullständig beskrivning av principerna för materialinsamlingen. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

1800-01-01 – 2016-12-31

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Språkresurser

Resurstyp

Korpus

Tänkt användning

Mänsklig användning

Text corpus

 • Antal språk

  Enspråkig
 • Språk

  • Svenska (swe)

 • Modalitet

  Skriftspråk
 • Storlek

  Token: 28189

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för svenska och flerspråkighet

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Studier av enskilda språk (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Språk och lingvistik (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Valdeson, Fredrik 2021. Ditransitives in Swedish. A usage-based study of the double object construction and semantically equivalent prepositional object constructions 1800–2016. (Stockholm Studies in Scandinavian Philology. N.S. 71.) Stockholm: Department of Swedish Language and Multilingualism, Stockholm University.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2021-11-05
Senast uppdaterad: 2021-11-11