Infraljudregistreringar från en uppsättning mikrobarometrar ombord på tre stratosfärsballonger släppta från Esrange Space Center, Kiruna, Sverige, den 20:e augusti, 2020

SND-ID: 2021-257-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/ev4j-qt45

Citering

Skapare/primärforskare

Johan Kero - Institutet för rymdfysik, Sol-, rymd- och atmosfärforskning orcid

Daniel Bowman - Sandia National Laboratories, USA orcid

Eli Bird - University of North Carolina at Chapel Hill, USA orcid

Jonathan Lees - University of North Carolina at Chapel Hill, USA orcid

Forskningshuvudman

Institutet för rymdfysik - Sol-, rymd- och atmosfärforskning rorId

Diarienummer hos huvudman

5.1-53/17

Beskrivning

Infraljudregistreringar från en uppsättning mikrobarometrar ombord på tre stratosfärsballonger släppta från Esrange Space Center, Kiruna, Sverige, den 20:e augusti, 2020. För fler detaljer, se beskrivning på engelska.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2020-08-20 – 2020-08-20

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Kiruna kommun

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Sol-, rymd- och atmosfärforskning

Finansiering

  • Finansiär: Rymdstyrelsen rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 42/17
  • Projektnamn på ansökan: BOOSTER - BallOOn for Science and Technology from EsRange
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Geofysik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Meteorologi och atmosfärforskning (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Geovetenskap (INSPIRE topic categories)

Klimatologi och meteorologi (INSPIRE topic categories)

Nyckelord

Infraljud

Publikationer

Versioner

Version 1. 2022-03-14

Version 1: 2022-03-14

DOI: https://doi.org/10.5878/ev4j-qt45

Kontakt för frågor om data

Publicerad: 2022-03-14