Polyglossia and Nativization. The translation of zoonyms in early Dutch Bibles. Research material.

SND-ID: 2021-247-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/v08b-ww18

Citering

Skapare/primärforskare

Merlijn de Smit - Stockholms universitet, Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska orcid

Forskningshuvudman

Stockholms universitet - Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska rorId

Beskrivning

Studien handlar om översättning av exotiska djurnamn i tidiga nederländska Bibelöversättningar. Genom att titta på hur en översättare har löst ett problem (till exempel, att översätta ett exotisk djurnamn så exakt som möjligt eller alternativt använda ett mindre exakt men mer vanlig nederländsk djurnamn istället) vill jag studera vilka ideologier en översättning bygger på (t.ex. lojalitet gentemot en textuell tradition eller maximal anpassning till målspråket). Forskningsdata är översättningsekvivalenter av trettio djurnamn i Gamla Testamentet (minus psalmerna) i fem nederländska bibelöversättningar från 1477 till 1548. Källtexter i grekiska, latinska och hebreiska har också tagits i beaktande, liksom Luthers översättning från 1534.

Data har insamlats genom läsning av relevanta sektioner av Gamla Testamentet,

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

1477-01-01 – 1548-12-31

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Språkresurser

Resurstyp

Korpus

Tänkt användning

Mänsklig användning

Text corpus

 • Antal språk

  Flerspråkig
 • Språk

  • Nederländska (nld)

   Early modern dutch (övrigt)

  • Tyska (deu)

  • Latin (lat)

  • Grekiska, klassisk (-1453) (grc)

  Mer..
 • Modalitet

  Skriftspråk
 • Storlek

  Termer: 30

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Belgien, Nederländerna

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Studier av enskilda språk (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Litteraturstudier (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

De Smit, M. (2019). Polyglossia and Nativization : The Translation of Zoonyms in Early Dutch Bibles. In Languages in the Lutheran Reformation : Textual Networks and the Spread of Ideas (pp. 231–252). http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-168243
ISBN: 9789462981553
URN: urn:nbn:se:su:diva-168243
DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctvfrxqjc.14

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 1. 2021-09-21

Version 1: 2021-09-21

DOI: https://doi.org/10.5878/v08b-ww18

Denna resurs har följande relationer

Är härledd från Digitalized Dutch Bibles

Är härledd från Liesvelt 1526 Bible

Publicerad: 2021-09-21
Senast uppdaterad: 2023-08-31