CoP and vection variables for 19 subjects with varying visual field and amplitude conditions

SND-ID: 2021-244-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/468b-jy47

Citering

Skapare/primärforskare

Kentaro Horiuchi - Tokyo Metropolitan University, Department of Human Sciences orcid

Forskningshuvudman

Tokyo Metropolitan University - Department of Human Sciences rorId

Beskrivning

Data från en studie där man mätt om upplevd känsla av rörelse påverkar kroppshållningen. Datan innehåller två variabler för kroppens rörelse och tre variabler för upplevelse av rörelse. För mer information, se Horiuchi et al. (2021).

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Population

Japanese

Studiedesign

Experimentell studie

Urvalsmetod

Icke-sannolikhetsurval: tillgänglighetsurval
The participants were recruited from the students at Tokyo Metropolitan University. The study was advertised, and the participants were chosen from the students who responded.

Variabler

5

Antal individer/objekt

19

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Psykologiska mätningar och tester
  • Datakälla: Forskningsdata
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Japan

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Department of Human Sciences

Finansiering 1

  • Finansiär: Japan Society for the Promotion of Science rorId
  • Diarienummer hos finansiär: JP26380992

Finansiering 2

  • Finansiär: Japan Society for the Promotion of Science rorId
  • Diarienummer hos finansiär: JP25242060

Etikprövning

Annan - dnr H2-86

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Psykologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Horiuchi et al., Postural sway in the moving room scenario: New evidence for functional dissociation between self-motion perception and postural control. PLOS One, 2021
DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0257212

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2021-10-11