Data till: Vägrenar fungerar som korridorer och vägar som barriärer för rörelser av blombesökande insekter

SND-ID: 2021-215-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/h758-5n57

Citering

Skapare/primärforskare

Juliana Dániel-Ferreira - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Åsa Berggren - Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Jörgen Wissman - Sveriges Lantbruksuniversitet, Centrum för biologisk mångfald orcid

Erik Öckinger - Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet - Institutionen för ekologi rorId

Diarienummer hos huvudman

SLU.ekol.2021.4.4.IÄ-4

Beskrivning

Denna publikation är en del av projektet GINFRA – green rights-of-way infrastructure for biodiversity and ecosystem services. Projektets huvudsyfte var att kvantifiera om linjära infrastrukturmiljöer (såsom vägkanter och kraftledningsgator) bidrar till mångfalden av växter och insekter i olika rumsliga skalor. Detta gjordes genom att uppskatta hur linjära infrastrukturmiljöers mängd i landskapet bridrar till mångfalden samt hur mycket de bidrar till landskapets konnektivitet.

Datan samlades genom ett försök som syftade på att spåra blombesökande insekters rörelser med fluorescerande puder. Blommor markerade med pudret placerades i 20 lokaler som varierade i trafikintensitet och vägrenenskvalité. Datasetet utgör 240 observationer. De första 120 observationer tillhör den blåa färgen och de sista 120 observationer tillhör den röda färgen.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Variabler

16

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län

Geografisk beskrivning: Data samlades i 20 lokaler i Mälardalen (stockholm, uppsala och södermanland).

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för ekologi

Finansiering 1

  • Finansiär: Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (FORMAS) rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 942-2015-988

Finansiering 2

  • Finansiär: Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne rorId
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Biologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ekologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Dániel-Ferreira, J., Berggren, Å., Wissman, J. and Öckinger, E. (2022), Road verges are corridors and roads barriers for the movement of flower-visiting insects. Ecography. 2022 (2), e05847.
DOI: https://doi.org/10.1111/ecog.05847

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2021-08-26
Senast uppdaterad: 2022-06-30