Journalisternas frågor under Folkhälsomyndighetens presskonferenser under coronapandemin 2020

SND-ID: 2021-191-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/9hks-7g79

Tillhörande dokumentation

Ladda ner alla filer

Citering

Skapare/primärforskare

Peter M. Dahlgren - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) orcid

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) rorId

Beskrivning

Detta dataset innehåller frågor/turordningar som ställdes av journalister under Folkhälsomyndighetens presskonferenser under coronapandemin under hela 2020, samt under personliga intervjuer med myndighetsföreträdare (främst Folkhälsomyndigheten) i Aftonbladets webb-tv och i Sveriges Televisions direktsända tv-sändningar. Syftet var att undersöka hur stor andel av journalisternas frågor som var kritiska. Datan är insamlad genom en kvantitativ innehållsanalys som kodats för hand av en enskild kodare. Totalt ingår 1 215 frågor/turordningar (med 26 variabler) som ställdes av journalister, insamlade under perioden 2020-03-06 till 2020-12-29.

Datasetet innehåller rådata, kommenterade R-skript och plottade figurer. Se dokumentationsfilen README.pdf för beskrivning av individuella filer.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Population

Folkhälsomyndighetens presskonferenser

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Urval av alla de dagar som Folkhälsomyndigheten hade presskonferens.

Tidsperiod(er) som undersökts

2020-03-06 – 2020-12-29

Variabler

26

Antal individer/objekt

1215

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Kodning av innehåll
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2020-03-06 – 2020-12-29
  • Datakälla: Kommunikation: Offentlig, Kommunikation
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG)

Finansiering

  • Finansiär: Institutet för mediestudier
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Medie- och kommunikationsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Kommunikationsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Specifika sjukdomar, störningar och medicinska tillstånd (CESSDA Topic Classification)

Media (CESSDA Topic Classification)

Folkhälsa (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Dahlgren, P. M. (2021). Ställde journalisterna kritiska frågor under Folkhälsomyndighetens presskonferenser? I L. Truedson & B. Johansson (Red.), Journalistik i coronans tid (s. 45–72). Institutet för mediestudier. https://mediestudier.se/publikationer/journalistik-i-coronans-tid/
ISBN: 9789198498288

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2021-09-10
Senast uppdaterad: 2021-11-02