Data från en multimodal hjärnavbildningsstudie av yngre och äldre människor: Sleepy Brain 1-studien, version 3

SND-ID: 2020-51-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/87y5-kh22

Citering

Skapare/primärforskare

Gustav Nilsonne, KI - Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap orcid

Forskningshuvudman

Karolinska Institutet - Institutionen för klinisk neurovetenskap rorId

Beskrivning

Stockholm Sleepy Brain-studien 1 är en funktionell hjärnavbildningsstudie av 48 yngre (20-30 år) och 36 äldre (65-75 år) friska försökspersoner, med magnetkameraundersökning utförd efter normalsömn och partiell sömnbrist i en överkorsad design. Vi utförde experiment som undersökte emotionell härmning, empati för smärta och kognitiv omtolkning, såväl som funktionell magnetkameraundersökning (fMRI) av hjärnans vilotillstånd. Vi samlade också in T1- och T2-viktade strukturella bilder och diffusionstensorbilder (DTI). Natten före magnetkameraundersökning övervakades försökspersonerna med polysomnografi och instruerades att sova som vanligt eller endast tre timmar. Försökspersonerna undersöktes nästa kväll med magnetkameran. Förutom hjärnavbildning genomgick försökspersonerna också beteendetester och lämnade blodprover som har lagrats i en biobank och använts för DNA-analyser. Deltagarna fyllde också i ett antal självskattningsformulär. Detta multimodala dataset kan användas för hypotesgenerering eller oberoende validering av effekter av sömnbrist och åldrande, såväl som undersökningar av tvärsnitt

... Visa mer..
Stockholm Sleepy Brain-studien 1 är en funktionell hjärnavbildningsstudie av 48 yngre (20-30 år) och 36 äldre (65-75 år) friska försökspersoner, med magnetkameraundersökning utförd efter normalsömn och partiell sömnbrist i en överkorsad design. Vi utförde experiment som undersökte emotionell härmning, empati för smärta och kognitiv omtolkning, såväl som funktionell magnetkameraundersökning (fMRI) av hjärnans vilotillstånd. Vi samlade också in T1- och T2-viktade strukturella bilder och diffusionstensorbilder (DTI). Natten före magnetkameraundersökning övervakades försökspersonerna med polysomnografi och instruerades att sova som vanligt eller endast tre timmar. Försökspersonerna undersöktes nästa kväll med magnetkameran. Förutom hjärnavbildning genomgick försökspersonerna också beteendetester och lämnade blodprover som har lagrats i en biobank och använts för DNA-analyser. Deltagarna fyllde också i ett antal självskattningsformulär. Detta multimodala dataset kan användas för hypotesgenerering eller oberoende validering av effekter av sömnbrist och åldrande, såväl som undersökningar av tvärsnittssamband mellan de olika måtten.
En fullständig beskrivning av studiedesign och metoder finns på: https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/45181

Datasetet är tillgängligt att ladda ner via verktyget Datalad (https://www.datalad.org/). Installera Datalad lokalt, använd sedan kommandot:
datalad install -r https://github.com/NilsonneData/SleepyBrain1.git

Tidigare versioner av datasetet finns på https://openneuro.org/datasets/ds000201/versions/1.0.3 Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Population

Friska frivilliga

Studiedesign

Dubbelblindad randomiserad studie

Tidsperiod(er) som undersökts

2012-12-04 – 2013-03-27

2013-10-24 – 2014-04-29

Studie kopplad till biobank

Ja

Antal individer/objekt

90

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Mätningar och tester
  • Datainsamlare: Karolinska Institutet
  • Datakälla: Övrigt
Geografisk täckning
Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för klinisk neurovetenskap

Medverkande

Stockholms Universitet, Stressforskningsinstitutet rorId

Finansiering 1

  • Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond rorId
  • Diarienummer hos finansiär: P15-0310:1

Finansiering 2

  • Finansiär: Fredrik och Ingrid Thurings stiftelse rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2014-00037, 2015-00170

Etikprövning

Stockholm - dnr 2012/1098-31/2

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Neurovetenskaper (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Åkerstedt T, Lekander M, Nilsonne G, Tamm S, d’Onofrio P, Kecklund G, Fischer H, Schwarz J, Petrovic P, Månsson KNT. Gray matter volume correlates of sleepiness: a voxel–based morphometry study in younger and older adults. Nature and Science of Sleep 2020, 12, 289-198.
DOI: https://doi.org/10.2147/NSS.S240493

Nilsonne G, Tamm S, d’Onofrio P, Thuné HÅ, Schwarz J, Lavebratt C, Liu, JJ, Månsson KNT, Sundelin T, Axelsson J, Fransson P, Kecklund G, Fischer H, Lekander M, Åkerstedt Torbjörn. A multimodal brain imaging dataset on sleep deprivation in young and old humans. Karolinska Open Archive. url: http://hdl.handle.net/10616/45181
Handle: https://hdl.handle.net/10616/45181

Koba C, Notaro G, Tamm S, Nilsonne G, Hasson U. Spontaneous eye-movements during eyes-open rest reduce resting-state-network modularity by increasing visual-sensorimotor connectivity. bioRχiv. doi: 10.1101/2020.05.18.100669
DOI: https://doi.org/10.1101/2020.05.18.100669

Åkerstedt T, Lekander M, Nilsonne G, Tamm S, d’Onofrio P, Kecklund G, Fischer H, Schwarz J. Effects of late night short sleep on in-home polysomnography – relation to adult age and sex. Journal of Sleep Research 2017. doi: 10.1111/jsr.12626
DOI: https://doi.org/10.1111/jsr.12626

Tamm S, Nilsonne G, Lamm C, Kecklund G, Petrovic P, Fischer H, Åkerstedt T, Lekander M. The effect of sleep restriction on empathy for pain: An fMRI study in younger and older adults. Scientific Reports 2017 7:12236. doi: 10.1038/s41598-017-12098-9
DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-017-12098-9

Tamm S, Nilsonne G, Schwarz J, Golkar A, Kecklund G, Petrovic P, Fischer H, Åkerstedt T, Lekander M. Sleep restriction caused impaired emotional regulation without detectable brain activation changes – a functional magnetic resonance imaging study. Royal Society Open Science, 6(3), 181704. doi: 10.1098/rsos.181704
DOI: https://doi.org/10.1098/rsos.181704

Nilsonne G, Tamm S, Schwarz J, Almeida R, Fischer H, Kecklund G, Lekander M, Fransson P, Åkerstedt T. Intrinsic brain connectivity after partial sleep deprivation in young and older adults: results from the Stockholm Sleepy Brain Study. Scientific Reports 2017 7:9422. doi: 10.1038/s41598-017-09744-7
DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-017-09744-7

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Licens

CC0 1.0

Versioner

Version 1. 2021-11-01

Version 1: 2021-11-01

DOI: https://doi.org/10.5878/87y5-kh22

Kontakt för frågor om data

Gustav Nilsonne, KI

gustav.nilsonne@ki.se

Denna resurs har följande relationer

Publicerad: 2021-11-01
Senast uppdaterad: 2021-11-01