Studier av det cytosoliska Hsp70-systemet från jäst och dess roll i proteinhomeostas och reglering av livslängd - Immunocytofluorescens av Hsp70-mutanta jäststammar med primära antikroppar mot Hsp42p

SND-ID: 2020-36-10. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/a3kq-6708

Citering

Skapare/primärforskare

Katarina Vielfort - Umeå universitet, Institutionen för molekylärbiologi orcid

Rebecca Andersson - Göteborgs universitet, Institutionen för biomedicin, Avdelningen för mikrobiologi och immunologi orcid

Thomas Nyström - Göteborgs Universitet, Institutionen för biomedicin, Avdelningen för mikrobiologi och immunologi orcid

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Institutionen för biomedicin, Avdelningen för mikrobiologi och immunologi rorId

Beskrivning

Vi har systematiskt studerat vilka funktioner hos de cytosoliska molekylära chaperonerna av klassen Hsp70 hos jäst som krävs för att upprätthålla en normal livslängd.

Immunocytofluorescensbilder av jästceller som fixerats i mitten av den exponentiella tillväxtfasen. Cellerna har färgats med antikroppar mot Hsp42 (primär antikropp: kanin anti-Hsp42, sekundär antikropp: get anti-kanin AlexaFlour488) och kontrastfärgats med DAPI (dataset från 170505 och 170608), antikroppar mot aktin (dataset från 170518) (primär antikropp: mus anti-Act1, sekundär antikropp: get anti-mus Alexa Flour568) eller nukleoporinkomplexet (dataset från 170608) (primär antikropp: mus anti-Nsp1, sekundär antikropp: get anti-mus Alexa Flour568).
Datasetet har hämtats in med fluorescensmikroskopi.
Bildfilerna är i Carl Zeiss Image-format (.czi).

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Saccharomyces cerevisiae (bagarjäst)

Studiedesign

Experimentell studie

Preklinisk studie

Tidsperiod(er) som undersökts

2012 – 2020

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Biologiska provtagningar
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2017-05-05 – 2017-06-08
  • Datainsamlare: Göteborgs universitet
  • Datakälla: Forskningsdata: Opublicerade, Biologiska prover, Forskningsdata
Geografisk täckning
Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för biomedicin, Avdelningen för mikrobiologi och immunologi

Finansiering

  • Finansiär: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse rorId
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Biokemi och molekylärbiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Cellbiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Mikrobiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Cell- och molekylärbiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Andersson R, Eisele-Bürger AM, Hanzén S, Vielfort K, Öling D, Eisele F, Johansson G, Gustafsson T, Kvint K, Nyström T. Differential role of cytosolic Hsp70s in longevity assurance and protein quality control. bioRxiv. 2020 Jun 29. Available from: https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.06.25.170670v2.full
DOI: https://doi.org/10.1101/2020.06.25.170670

Andersson R, Eisele-Bürger AM, Hanzén S, Vielfort K, Öling D, Eisele F, et al. (2021) Differential role of cytosolic Hsp70s in longevity assurance and protein quality control. PLoS Genet 17(1): e1008951.
DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pgen.1008951

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 1. 2020-12-16

Version 1: 2020-12-16

DOI: https://doi.org/10.5878/a3kq-6708

Kontakt för frågor om data

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

Studier av det cytosoliska Hsp70-systemet från jäst och dess roll i proteinhomeostas och reglering av livslängd - Det felveckande markörproteinet gus1-3-GFP och metacaspaset Mca1-GFP avbildat under mitten av den exponentiella tillväxtfasen i Hsp70-mutanta jäststammar

Studier av det cytosoliska Hsp70-systemet från jäst och dess roll i proteinhomeostas och reglering av livslängd - Det felveckande markörproteinet guk1-7-GFP avbildat före, under och i återhämtning från värmestress i Hsp70-mutanta jäststammar

Studier av det cytosoliska Hsp70-systemet från jäst och dess roll i proteinhomeostas och reglering av livslängd - Intracellulär kolokalisering av chaperonet Ssa4-GFP och metacaspaset Mca1-RFP före och efter värmestress i en Hsp70-mutant jäststam

Studier av det cytosoliska Hsp70-systemet från jäst och dess roll i proteinhomeostas och reglering av livslängd - Det molekylära chaperonet GFP-Hsp104 före och efter värmestress i Hsp70-mutanta jäststammar

Studier av det cytosoliska Hsp70-systemet från jäst och dess roll i proteinhomeostas och reglering av livslängd - Bildsekvenser över tid av den felveckande proteinmarkören guk1-7-GFP under återhämtning efter värmestress i Hsp70- och Hsp104-mutanta jäststammar

Studier av det cytosoliska Hsp70-systemet från jäst och dess roll i proteinhomeostas och reglering av livslängd - Det molekylära chaperonet GFP-Hsp104 avbildat före och efter värmestress i Hsp70-mutanta jäststammar som komplementerats med exogena vildtyp- och chimärmutanta Hsp70-alleler

Studier av det cytosoliska Hsp70-systemet från jäst och dess roll i proteinhomeostas och reglering av livslängd - Hsp70-mutanta jäststammar med det felveckande markörproteinet guk1-7-GFP, nukleolusmarkören Sik1-RFP och kärninfärgning med DAPI avbildad före, direkt efter och i återhämtning från värmestress

Studier av det cytosoliska Hsp70-systemet från jäst och dess roll i proteinhomeostas och reglering av livslängd - Hsp70-mutanta jäststammar med det felveckande markörproteinet guk1-7-GFP samt med eller utan intakt HSP104-allel, avbildade under mitten av den exponentiella tillväxtfasen

Studier av det cytosoliska Hsp70-systemet från jäst och dess roll i proteinhomeostas och reglering av livslängd - Western blots av SDS-PAGE-geler med primära antikroppar mot Hsp70p och Pgk1p

Studier av det cytosoliska Hsp70-systemet från jäst och dess roll i proteinhomeostas och reglering av livslängd - Silverfärgade 2D-geler av proteinextrakt från vildtyp och Hsp70-mutanta jäststammar

Visa mindre..
Publicerad: 2020-12-16
Senast uppdaterad: 2021-02-11