Bilder av Norden: En analys av bokomslag till svensk kriminallitteratur i grekisk och spansk översättning

SND-ID: 2020-158-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/3ah3-f286

Citering

Skapare/primärforskare

Marianna Smaragdi - Lunds universitet, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet orcid

Ingela Johansson - Lunds universitet, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet orcid

Forskningshuvudman

Lunds universitet - Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet rorId

Beskrivning

I denna studie analyseras bokomslag från ett urval av svensk kriminallitteratur publicerad i Grekland och den spansktalande världen från perioden 2000-2017. Bokomslag är viktiga paratexter (Genette, 1991), och med avstamp i teorier om paratext inom översättningsstudier avser vi att jämföra de svenska bokomslagen med omslagen till de översatta volymerna. Betonas stereotypa bilder av Norden, såsom de har beskrivits inom borealismen (Chartier, 2008), i de grekiska och spanskspråkiga bokmarknaderna? Vi har undersökt bokomslagen till de svenska och översatta utgåvorna genom att göra en innehållsanalys på dem, och kompletterat denna med en empirisk studie. Den empiriska studien består av anonyma enkäter med frågor om såväl bokomslagen och bakgrundsinformation som respondenterna. Undersökningen visade inte entydigt att de översatta utgåvorna anspelade i högre grad på det nordiska. Den visade också att de översatta volymernas omslag inte alltid i större omfattning angav tydlig genretillhörighet.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2000-01-01 – 2017-12-31

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Språkresurser

Resurstyp

Lexikal resurs

Typ av lexikal resurs

Övrigt
Geografisk täckning
Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Kulturaktiviteter och deltagande (CESSDA Topic Classification)

Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Litteraturstudier (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Upphovsrätt

Bokförlag, formgivare

Versioner

Version 1. 2020-12-11

Version 1: 2020-12-11

DOI: https://doi.org/10.5878/3ah3-f286

Kontakt för frågor om data

CLARIN Virtual Collection Registry

Lägg till i samling

En virtuell samling är kopplad till ett specifikt forskningsändamål och innehåller länkar till dataresurser i olika digitala arkiv. Samlingen är lätt att skapa, få åtkomst till och citera.

Read more about virtual collections on the CLARIN website.

Publicerad: 2020-12-11
Senast uppdaterad: 2021-11-22