Sannolikhetsfördelningen av tvetydiga infallsvinklar för radar ekon från meteorer

SND-ID: 2020-145-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/hcdz-2j74

Citering

Skapare/primärforskare

Daniel Kastinen - Institutet för rymdfysik, Sol-, rymd- och atmosfärforsknings programmet orcid

Johan Kero - Institutet för rymdfysik, Sol-, rymd- och atmosfärforsknings programmet

Forskningshuvudman

Institutet för rymdfysik - Sol-, rymd- och atmosfärforsknings programmet rorId

Beskrivning

I denna studie var målet att kartlägga hur bestämningen av infallsvinklar för radar ekon från meteorer beter sig för några interferometriska radar system. Metoderna är generella och vi applicerade dem på fem olika system. Specifikt var vi intresserade av att klassificera när och om det fanns tvetydiga lösningar och vilken sannolikhet de hade att uppenbara sig baserat på signal brus förhållandet.

See "readme.txt" filen för beskrivning av variabler och innehåll.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2020 – 2020

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Antarktis, Finland, Japan, Norge

Geografisk beskrivning: Radar anläggningarna som undersöks finns I Norge, Finland, Sverige, Japan, Sydpolen och fler platser.

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Sol-, rymd- och atmosfärforsknings programmet

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Meteorologi och atmosfärforskning (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2020-11-11