Bestämning av den sanna infallsvinkeln för tvetydiga radar ekon från meteorspår

SND-ID: 2020-94-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/vnhd-na43

Citering

Skapare/primärforskare

Alexander Kozlovsky - Sodankylä geofysiska observatorium

Mark Lester - Leicester Universitet, Fysik och Astronomi avdelningen

Forskningshuvudman

Institutet för rymdfysik - Sol-, rymd- och atmosfärforsknings programmet rorId

Beskrivning

Ett kort segment av data från SGO's SKiYMET systemet (meteor spår radar) som tidigare samplats in under en meteor-skur, men inte gjorts allmänt tillgänglig, valdes ut som grund för studien om ambiguitets problemet för infallsvinkeln av radar ekon.

Det här data settet innehåller mätdata av meteor spår från Sodankylä Geophysical Observatory SKiYMET radarn. "ME20181213_0010.zip" Filen innehåller rå-data från bekräftade spår ekon och hör till en specifik rad av "mp20181213_sodankyla.mpd" filen. zip filen innehåller också en PDF med beskrivning av datan. Utöver detta finns också analys resultaten i "ANALYSIS.zip" filen. I denna fil ligger en "README.txt" fil som beskriver datan.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2018-12-13 – 2018-12-13

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Finland

Geografisk beskrivning: Sodankylä: Latitud +67.4, Longitud +26.6

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Sol-, rymd- och atmosfärforsknings programmet

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Meteorologi och atmosfärforskning (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Radar

Publikationer
Publicerad: 2020-09-24