BAS Online Pass 4: Vad är en metadatastandard?

Passet består av tre presentationer och en övning. Navigera med hjälp av länkarna nedan eller byt pass genom att klicka på knapparna till höger.

Vad är en metadatastandard?

Den här presentationen handlar om vad en metadatastandard är och hur metadatastandarder brukar vara strukturerade. Den inledande delen av presentationen tar upp vad som egentligen menas med en standard. Sedan följer ett avsnitt om hur metadata kan struktureras och hur detta ofta omsätts i XML-kod. Under tiden får du också lära dig hur man kan standardisera innehållet i en metadatabeskrivning.

När du lyssnar på presentationen kan du ha med dig följande frågor:

  • Vad innebär det att något är standardiserat?
  • Vad innebär det egentligen att information är strukturerad?


  Presentationens text som PDF-fil
  Presentationens bilder som PDF-fil
  Presentationen som ljudfil

 

Länkar

Frågor? Kontakta oss.

Forskningsdatarådgivare
Sara Svensson
sara.svensson@snd.se
+46 (0)31 - 786 12 11

Biträdande föreståndare
Elisabeth Strandhagen
elisabeth.strandhagen@snd.se
+4631-7866494
+46709-906110