BAS Online Pass 3: Vad är metadata?

Passet består av två presentationer och avslutas med en övning. Navigera med hjälp av länkarna nedan eller byt pass genom att klicka på knapparna till höger.

Vad är metadata?

I den här presentationen kommer du få bekanta dig med metadata för forskningsdata. Det är inte meningen att du efter presentationen ska kunna alla detaljer, men du ska på ett principiellt plan ha fått en förståelse för metadata. Detta för att du i din roll som DAU-medarbetare ska kunna samtala med forskare om frågor som rör metadata och tillgängliggörande. Vi kommer gå igenom vad som kan räknas som forskningsdata och metadata och visa på hur flytande gränserna mellan dessa är. Vi kommer visa hur man kan skilja metadata från annan dokumentation och få en grundläggande förståelse för hur det kan variera för olika datatyper och ämnesområden.

Här är några frågor att ha med när du lyssnar på presentationen:

  • Vad är skillnaden mellan data, metadata och dokumentation?
  • Vad tycker du är en fungerande definition av metadata?

  Presentationens text som PDF-fil
  Presentationens bilder som PDF-fil
  Presentationen som ljudfil

 

Länkar

Frågor? Kontakta oss.

Forskningsdatarådgivare
Sara Svensson
sara.svensson@snd.se
+46 (0)31 - 786 12 11

Biträdande föreståndare
Elisabeth Strandhagen
elisabeth.strandhagen@snd.se
+4631-7866494
+46709-906110