Verksamhetsarkitektur och forskningsdata - diskussioner om nationellt samarbete

.
Diskussionsforum , Distans
10 Maj 2021, kl. 10.00–12.00

Träfigurer föreställande människor sammankopplade genom ett nät av linjer.

Välkomna till ett inspirerande tillfälle om nationellt samarbete inom verksamhetsarkitektur och forskningsdata(*)!

Under arrangemanget kommer vi att prata om och diskutera: 

  • Nuläget och utgångspunkter för samarbetet
  • Hur vi ska jobba för att ta oss framåt tillsammans (utifrån förslag från arbetsgrupp)
    • Vilka former vi ska ha för samarbetet 
    • Teman för årets arbete vaskas fram tillsammans under mötet

Väl mött den 10 maj!

(*) Bakgrund till samarbetet finns beskrivet i en artikel samt i presentationer från SND:s webbinarium i februari 2021: Verksamhetsarkitektur och forskningsdata. En större grupp träffades i december 2020, följt av SND-webbinariet i februari. En mindre arbetsgrupp har arbetat fram ett förslag på syfte och arbetsformer för kommande arbete, vilket kommer att presenteras och diskuteras under mötet 10 maj.


När: 10 maj 2021, kl. 10.00-12.00

Var: Mötet sker digitalt via Zoom. Använd denna möteslänk för att delta. Ingen föranmälan krävs.  

För frågor, kontakta Monica Lassi (monica.lassi@it.uu.se) eller Emma-Lisa Hansson (emma-lisa.hansson@lth.lu.se).