Forum och nätverksgrupper

SND:s nationella nätverk samarbetar och utbyter kunskap på flera olika sätt. Här beskriver vi nätverkets olika forum och arbetsgrupper. Är du en del av SND-nätverket? Använd kontaktuppgifterna nedan för att få veta mer om de olika grupperna.
 

Forum och nätverk

IT-forum

SND:s IT-forum är en möjlighet för IT-experter kopplade till forskningsdatastöd och annan forskningsdatarelaterad aktivitet inom SND-nätverket att mötas och diskutera aktuella problem och potentiella lösningar. Då forumet främst är till för personer med IT-bakgrund är de presentationer som ges och ärendena som avhandlas av fördjupad teknisk karaktär. Även den som inte arbetar med IT är dock välkommen att delta.

Kontakt: Johan Fihn Marberg, johan.fihn.marberg@snd.se

Juristnätverket

Syftet med juristnätverket är att belysa och diskutera de problem av juridisk karaktär som vi stöter på i arbetet med forskningsdata. Gruppen är öppen för jurister och dataskyddsombud i SND-nätverket.

Kontakt: Erica Schweder och Maria Skoglund, juridik@snd.se
 

Arbetsgrupper

Färdplan/karta för forskningsdataarbetet (Orienteringskartan)

Arbetsgrupp med fokus på framtagandet av ett verktyg som bygger på SND:s tidigare "karta för DAU-etablering" samt SUHF:s färdplan för öppen vetenskap. Arbetet har resulterat i den så kallade Orienteringskartan som fungerar som ett praktiskt hjälpmedel för lärosätena på deras väg mot öppen vetenskap.

Kontakt: Elisabeth Strandhagen (elisabeth.strandhagen@snd.se

Förmedling av forskningsdata med personuppgifter

Gruppen har arbetat med att ta fram en checklista för utlämnande av forskningsdata med personuppgifter. Checklistan kompletterar Vägledning för utlämnande av forskningsdata med personuppgifter med mer direkt stöd i bedömningen om utlämnande. Checklistan finns publicerad som dokument och kommer även att finnas i ett webbaserat format på SND:s hemsida.

Kontakt: Sara Svensson (sara.svensson@snd.se

researchdata.se

Referensgrupp inom SND-nätverket som ska ge synpunkter på utvecklingen av researchdata.se som ska bli en nationell portal för forskare där de ska kunna hitta, dela och lära sig om hantering och delning av forskningsdata. Utvecklingen av researchdata.se sker i samarbete med ett antal andra infrastrukturer och organisationer. 

Kontakt: Arin Tham (tj.ledig) eller Johan Fihn Marberg, johan.fihn.marberg@snd.se  

Utbyte och tillgängliggörande av utbildningsresurser  

Samordnar utbildning för forskare, doktorander, studenter och DAU-medarbetare, med syfte att skapa en kunskapshubb för SND-nätverket.  

Kontakt: David Rayner och Karin Westin Tikkanen (utbildning@snd.se)  

Terminologiarbete 

Arbetar med att ta fram en nationell ordlista för vanliga begrepp som används inom hantering av forskningsdata. 

Kontakt: Lisa Isaksson (lisa.isaksson@snd.se