Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Nytt resecentrum i Norrköping

SND-ID: snd2396-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002217

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Med anledning av ett planerat nytt resecentrum i Norrköping genomförde Riksantikvarieämbetet, UV Öst, under våren och sommaren år 2000 en arkeologisk utredning, etapp II. Utredningen genomfördes dels genom sökschakt och dels genom schaktövervakningar. Utredningen visade att inga äldre lämningar skulle beröras av exploateringen.

Datamaterialet från utredningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Den arkeologiska utredningen syftade till att utröna om äldre lämningar skulle komma att beröras av den planerade exploateringen.

ZIP-filen innehåller data i form av två shape-filer med information från den arkeologiska utredningen, samt en georefererad karta över undersökningsområdet i GeoTIFF-format.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk undersökningstyp

Arkeologisk utredning

Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2000-04 – 2000-08
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Norrköping kommun

Geografisk beskrivning: Norrköping stad

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Kommun

Administrativ information

Identifierare

Länsstyrelsens dnr för undersökningen: 220-1528-00

Organisationens dnr för undersökningen: 422-923-2000

ProjektID: p500006

ProjektID: 500006

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Stadsundersökning

Publikationer

Karlsson, P. (2003). Nytt resecentrum i Norrköping : arkeologisk utredning, etapp II i 1600-tals stadens norra utkant . Rapport UV Öst 2003:12. Linköping: Avd. för arkeologiska undersökningar, Riksantikvarieämbetet
Libris | Samla

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2014-10-02
Senast uppdaterad: 2016-08-05