GIS-material för arkeologiskt projekt: Vreta Kloster - Vreta Kloster, omr 2

SND-ID: snd2360-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001471

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Vreta klosters kyrka, klosterruin och omedelbara omgivning genomgår en långsiktig upprustning, som framför allt exteriört omfattar en omfattande renovering av klosterruinen. Parallellt pågår diverse mindre byggföretag, som omfattar markarbeten på kyrkogården och dess omedelbara närhet. Tre mindre undersökningar genomfördes 2005 inom och utanför klosterområdet, alla tre i form av förundersökning/antikvarisk kontroll. Samtliga undersökningar har gemensamma frågeställningar kring klostrets ytterområde och dess äldre topografi samt ett mål att öka kunskapen om klostrets äldre historia och klosterområdets topografiska utsträckning. Kulturlager har kunnat dokumenteras framför allt i område 2 och 3. Det äldre klosterområdet verkar kunna begränsas till den stengärdesgård som har kringgärdat klosterområdet. Ingenting hittades som tyder på förhistorisk aktivitet.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att studera bevaringsförhållanden och kulturla

... Visa mer..
Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Vreta klosters kyrka, klosterruin och omedelbara omgivning genomgår en långsiktig upprustning, som framför allt exteriört omfattar en omfattande renovering av klosterruinen. Parallellt pågår diverse mindre byggföretag, som omfattar markarbeten på kyrkogården och dess omedelbara närhet. Tre mindre undersökningar genomfördes 2005 inom och utanför klosterområdet, alla tre i form av förundersökning/antikvarisk kontroll. Samtliga undersökningar har gemensamma frågeställningar kring klostrets ytterområde och dess äldre topografi samt ett mål att öka kunskapen om klostrets äldre historia och klosterområdets topografiska utsträckning. Kulturlager har kunnat dokumenteras framför allt i område 2 och 3. Det äldre klosterområdet verkar kunna begränsas till den stengärdesgård som har kringgärdat klosterområdet. Ingenting hittades som tyder på förhistorisk aktivitet.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att studera bevaringsförhållanden och kulturlager med inriktning mot problematisering av trädgårdsarkeologi, samt att, genom uppföljning av (genom antikvarisk kontroll) även mindre ingrepp i klostret, kyrkan och dess närområde, på sikt kunna bygga upp en kunskapsbas om klostrets ytterområden, utbredning och närvaro av äldre kulturlager och kulturlämningar. Förundersökningen var också inriktad på frågeställningen om hur området nyttjades före klostret, dvs under förhistorien.

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

Arkeologisk undersökningstyp

Förundersökning

Arkeologisk lämningstyp

Kulturlager

Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-11-18 – 2005-11-29
  • Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-12-05 – 2005-12-07
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Datainsamling 3

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Östergötland, Linköping kommun, Vreta kloster socken

Geografisk beskrivning: Vreta kloster, klosterträdgård och prästgård

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Intrasisprojekt: O2005073

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-8895-05

Länsstyrelsens dnr för undersökningen: 431-15554-05

Organisationens dnr för undersökningen: 563/05

Producents dnr för projektet: 422-2382-2005

... Visa mer..

Intrasisprojekt: O2005073

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-8895-05

Länsstyrelsens dnr för undersökningen: 431-15554-05

Organisationens dnr för undersökningen: 563/05

Producents dnr för projektet: 422-2382-2005

ProjektID: 505060

ProjektID: p505060

RAÄ-nr: Linköping 153:1

Visa mindre..
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Senmedeltid

Publikationer

Upphovsrätt

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Versioner

Version 1.0. 2012-12-20

Version 1.0: 2012-12-20

DOI: https://doi.org/10.5878/001471

Publicerad: 2012-12-20
Senast uppdaterad: 2016-08-02