GIS-material för arkeologiskt projekt: Elkabelschakt i Furingstad

SND-ID: snd2359-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001470

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
I åkermarken strax söder om gården Solhem i Lilla Söd drogs tio sökschakt med en sammanlagd längd av ca 100 m. Anledningen var planer på att lägga ner en elkabel längs en sträcka på 500 m. UV Öst bedömer att ingen lagskyddad fornlämning kommer att beröras av arbetsföretaget.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med utredningen var att konstatera eventuell förekomst av lagskyddad fornlämning, som skulle kunna komma till skada vid markingreppet. I de fall fornlämning påträffades skulle en alternativ placering av kabeln anvisas.

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk lämningstyp

Boplatsläge

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-09-06 – 2005-09-07
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Östergötland, Norrköping kommun, Furingstad socken

Geografisk beskrivning: Lilla Söd, Furingstad

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Intrasisprojekt: 200476

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-8044-04

Producents dnr för projektet: 421-2405-2004

ProjektID: p505059

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Upphovsrätt

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Versioner

Version 1.0. 2012-12-20

Version 1.0: 2012-12-20

DOI: https://doi.org/10.5878/001470

Publicerad: 2012-12-20
Senast uppdaterad: 2016-08-02