GIS-material för arkeologiskt projekt: På jakt efter stenåldern i Krokek - Avstyckning och försäljning av en del fastigheten

SND-ID: snd2271-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001229

Det finns en senare version av detta dataset än den du har förfrågat.

Gå till den senaste versionen: 1.1

Version 1.1: 2014-04-29

DOI: https://doi.org/10.5878/002031

Tillhörande dokumentation

Ladda ner alla filer

Citering

Skapare/primärforskare

Östergötlands museum

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
I samband med en planerad avstyckning och försäljning av en del av fastigheten Orrrekulla 1:9 och fastigheten Svintuna 2:1 i Krokeks socken genomförde Östergötlands museum en arkeologisk förundersökning i september 2011. Inom de två fastigheterna är en stenåldersboplats, RAÄ 27 registrerad. Tidigare undersökningar inom fastigheten har dock inte givit något av arkeologiskt intresse. Vid den arkeologiska förundersökningen 2011 drogs två schakt inom den del av fastigheterna som planeras för försäljning, utan att något av arkeologiskt intresse framkom

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att fastställa om fast fornlämning skulle komma att beröras av den tänkta avstyckningen. Lämningar som påträffades skulle dokumenteras och om det var möjligt även begränsas.

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

Arkeologisk lämningstyp

Boplats

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-09
  • Datainsamlare: Östergötlands museum
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Norrköping kommun, Krokek socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Krokek, Orrekulla 1:9 och Svintuna 2:1

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-5808-11

Producents dnr för projektet: 364/11

ProjektID: p511008

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Stenålder

Publikationer
Publicerad: 2012-10-31
Senast uppdaterad: 2016-07-07