GIS-material för arkeologiskt projekt: Nya elledningar vid Lagerlunda - Nydragning av elledning

SND-ID: snd2270-1. Version: 1.1. DOI: https://doi.org/10.5878/002030

Citering

Skapare/primärforskare

Östergötlands museum

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
I samband med nydragning av elledning vid fastigheten Lagerlunda 2:1 i Kärna socken och Linköpings kommun utförde Östergötlands museum en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll under vintern 2011 - 2012. Inget av arkeologiskt intresse framkom i schakten.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att fastställa huruvida och i vilken omfattning fornlämning skulle komma att beröras av ovanstående arbete. Om möjligt skulle kabelsträckningen justeras så att fornlämningen kunde undvikas.

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011 – 2012
  • Datainsamlare: Östergötlands museum
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Kärna socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Kärna, Lagerlunda 2:1

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-8040-11

Producents dnr för projektet: 456/11

ProjektID: p511007

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2014-04-28
Senast uppdaterad: 2016-07-07