GIS-material för arkeologiskt projekt: Ny bebyggelse i Linnäs - Detaljplanarbete

SND-ID: snd2269-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001227

Det finns en senare version av detta dataset än den du har förfrågat.

Gå till den senaste versionen: 1.1

Version 1.1: 2014-04-28

DOI: https://doi.org/10.5878/002029

Tillhörande dokumentation

Ladda ner alla filer

Citering

Skapare/primärforskare

Östergötlands museum

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
I samband med detaljplanarbete inför ny bebyggelse inom fastigheten Linnäs 1:6 strax norr om Rimforsa samhälle i Kinda kommun, utförde Östergötlands museum en arkeologisk utredning etapp 2. Denna utfördes eftersom en del av planområdet pekats ut som ett lämpligt boplatsläge. Vid utredningen drogs flera sökschakt i det aktuella området utan att något av arkeologiskt intresse framkom.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att fastställa om fast fornlämning skulle komma att beröras av den aktuella detaljplanen. Påträffade fornlämningar skulle beskrivas så långt som möjligt och också om möjligt avgränsas.

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011
  • Datainsamlare: Östergötlands museum
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Kinda kommun, Tjärstad socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Tjärstad, Linnäs 1:6

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-7596-11

Producents dnr för projektet: 423/11

ProjektID: p511006

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2012-10-31
Senast uppdaterad: 2016-07-06