GIS-material för arkeologiskt projekt: Intill fossila åkrar i Lambohov - Detaljplan?

SND-ID: snd2232-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001176

Det finns en senare version av detta dataset än den du har förfrågat.

Gå till den senaste versionen: 1.1

Version 1.1: 2014-04-28

DOI: https://doi.org/10.5878/001989

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Lambohov ligger i utkanten av ett av Östergötlands fornlämningsrikaste områden. Flera arkeologiska utgrävningar av såväl gravar som boplatslämningar, från tidig stenålder till järnålder, har utförts i eller i anslutning till området. Den aktuella undersökningen visade spår av en boplats i form av ett stolphål och sotfläckar. Anläggningarna är få och störda av schaktningsarbeten. På ett impediment i områdets sydöstra del registrerades fossil åkermark och röjningsrösen.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med utredningen var att konstatera om exploateringsområdet innehöll fornlämningar eller ej.

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk lämningstyp

Boplats, Område med fossil åkermark

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2002-04
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Slaka socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Slaka, Kv Isskåpet 1

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Intrasisprojekt: O20026

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-4084-02

Producents dnr för projektet: 422-987-2002

ProjektID: p502005

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2012-10-19
Senast uppdaterad: 2016-07-06