GIS-material för arkeologiskt projekt: Paradisängen - Planerad utbyggnad

SND-ID: snd2229-1. Version: 1.1. DOI: https://doi.org/10.5878/001986

Citering

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Forskningshuvudman

Uppsala universitet - Avdelningen för arkeologi rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum utförde i januari och februari 2001 en arkeologisk slutundersökning inför planerad utbyggnad av Östad golfklubbs golfbana i Väderstad, Väderstads socken, Mjölby kommun, Östergötland. Vid undersökningen undersöktes och borttogs ett antal härdar och en del av en stensträng. Stensträngen, vilken påträffades vid en förundersökning, var en förlängning av RAÄ 119. Härdarna daterades till bronsålder respektive övergången mellan yngre bronsålder och äldre järnålder. Fynd gjordes av bränd lera, bränt ben och flinta.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska slutundersökningen var att få ut maximalt med information beträffande ålder, karaktär och konstruktion ur fornlämningarna, med tyngdpunkten i markanvändandet, samt att kartera den nyupptäckta stensträngen och relatera denna till tidigare kända stensträngar för att om möjligt lokalisera olika ytor inom området.

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information

... Visa mer..
Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum utförde i januari och februari 2001 en arkeologisk slutundersökning inför planerad utbyggnad av Östad golfklubbs golfbana i Väderstad, Väderstads socken, Mjölby kommun, Östergötland. Vid undersökningen undersöktes och borttogs ett antal härdar och en del av en stensträng. Stensträngen, vilken påträffades vid en förundersökning, var en förlängning av RAÄ 119. Härdarna daterades till bronsålder respektive övergången mellan yngre bronsålder och äldre järnålder. Fynd gjordes av bränd lera, bränt ben och flinta.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska slutundersökningen var att få ut maximalt med information beträffande ålder, karaktär och konstruktion ur fornlämningarna, med tyngdpunkten i markanvändandet, samt att kartera den nyupptäckta stensträngen och relatera denna till tidigare kända stensträngar för att om möjligt lokalisera olika ytor inom området.

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk lämningstyp

Härd, Stensträng

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001-01 – 2001-02
  • Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Mjölby kommun, Väderstad socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Väderstad, Östad golfklubb

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Avdelningen för arkeologi

Identifierare

Länsstyrelsens dnr för projektet: 220-13732-00

Producents dnr för projektet: 715/00

ProjektID: p501009

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2014-04-25
Senast uppdaterad: 2016-07-06