GIS-material för arkeologiskt projekt: Boplatslämningar och en grav i Ljungsbro - Planerad villabebyggelse

SND-ID: snd2228-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001172

Det finns en senare version av detta dataset än den du har förfrågat.

Gå till den senaste versionen: 1.1

Version 1.1: 2014-04-25

DOI: https://doi.org/10.5878/001985

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Vreta klosters socken uppvisar en mångfald av fornlämningar, till största delen gravar och gravfält. Boplatslämningar förekommer endast sporadiskt. Vid Adamstorp i Ljungsbro, söder om Motala ström, upptäcktes vid utredningen en flatmarksgrav och boplatslämningar i form av stolphål, gropar och keramik samt slagen kvarts och flinta.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att konstatera om området innehöll fornlämningar eller ej.

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk lämningstyp

Boplats, Grav - uppgift om typ saknas

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001-11
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Vreta kloster socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Vreta Kloster socken, Adamstorp 1:4

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Intrasisprojekt: O200119

Länsstyrelsens dnr för projektet: 220-4769-01

Producents dnr för projektet: 421-1683-2001

ProjektID: p501008

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2012-10-19
Senast uppdaterad: 2016-07-07