GIS-material för arkeologiskt projekt: Brofäste och vad vid Lindevad

SND-ID: snd2202-1. Version: 1.1. DOI: https://doi.org/10.5878/001952

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Vägverket planerar att bygga en ny bro över Skenaån vid Lindevad på samma ställe som den nuvarande bron för länsväg 1004 mellan Järstad och Vallerstad. För detta ändamål förundersöktes marken på båda sidor om bron. På den västra sidan om bron hade tjocka svämlager bildats. I dessa fanns enstaka musselskal. På den östra sidan förekom stendumpar norr om ån som var ditlagda under sen tid. Bland stenen fanns moderna sopor. På den södra sidan om ån närmast åfåran låg det nyupptäckta rester efter en stock samt ett fåtal träkäppar som kan vara efter en senare borttagen risbädd. Söder om dessa, i sluttningen, täcktes leran av ett delvis glest lager av småsten efter ett vad. Detta låg under ett svämlager. Längre upp i sluttningen fanns en närmast fyrsidig uppbyggnad av tätt lagda upp till 1 m grova stenar i en ganska plan yta. Detta kan antingen tolkas som ett brofundament till en träbro som revs 1936 då den nuvarande bron byggdes, eller till en äldre träbro. Vadet är förmodligen en föregångare till träbroarna.

Syfte:

Informati

... Visa mer..
Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Vägverket planerar att bygga en ny bro över Skenaån vid Lindevad på samma ställe som den nuvarande bron för länsväg 1004 mellan Järstad och Vallerstad. För detta ändamål förundersöktes marken på båda sidor om bron. På den västra sidan om bron hade tjocka svämlager bildats. I dessa fanns enstaka musselskal. På den östra sidan förekom stendumpar norr om ån som var ditlagda under sen tid. Bland stenen fanns moderna sopor. På den södra sidan om ån närmast åfåran låg det nyupptäckta rester efter en stock samt ett fåtal träkäppar som kan vara efter en senare borttagen risbädd. Söder om dessa, i sluttningen, täcktes leran av ett delvis glest lager av småsten efter ett vad. Detta låg under ett svämlager. Längre upp i sluttningen fanns en närmast fyrsidig uppbyggnad av tätt lagda upp till 1 m grova stenar i en ganska plan yta. Detta kan antingen tolkas som ett brofundament till en träbro som revs 1936 då den nuvarande bron byggdes, eller till en äldre träbro. Vadet är förmodligen en föregångare till träbroarna.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet var att konstatera om ett vad eller äldre brorester kunde beröras inom det nya broområdet och därefter begränsa fornlämningarna samt i möjligaste mån datera dessa.

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk lämningstyp

Brofäste

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-09
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Mjölby kommun, Allhelgona socken, Vallerstad socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Allhelgona och Vallerstads, Lindevad

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Intrasisprojekt: AO2007056

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-8952-07

Producents dnr för projektet: 422-1761-2007

ProjektID: p507049

RAÄ-nr: Allhelgona 83

... Visa mer..

Intrasisprojekt: AO2007056

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-8952-07

Producents dnr för projektet: 422-1761-2007

ProjektID: p507049

RAÄ-nr: Allhelgona 83

RAÄ-nr: Allhelgona 84

Visa mindre..
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2014-04-24
Senast uppdaterad: 2016-07-06