GIS-material för arkeologiskt projekt: Boplatslämningar vid Ramshälls vattentorn

SND-ID: snd2179-1. Version: 1.1. DOI: https://doi.org/10.5878/001927

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet, UV Öst har under mars 2007 genomfört en arkeologisk utredning, etapp 2 vid Berga hage, inom Ramshäll 1:1, Linköpings stad och kommun, Östergötland, inför planer på att förlägga ny elkabel i området utmed en av tre alternativa sträckor. Utredningen, etapp 1 innebar förarbete och fältinventering. Utredningen, etapp 2 utfördes i form av sökschaktsgrävning. Vid utredningen påträffades tre boplatsområden från mesolitikum och troligen även från brons- och järnålder.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att lämna underlag för koncessionsansökan och MKB-beskrivning inför den planerade exploateringen samt att avgöra om fast fornlämning skulle komma att beröras av den planerade kabelförläggningen. Om möjligt skulle även den eventuella fornlämningens utbredning avgränsas. Närområdet besiktigades i syfte att konstatera eventuellt slaget stenmaterial från stenålder.

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka inneh

... Visa mer..
Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet, UV Öst har under mars 2007 genomfört en arkeologisk utredning, etapp 2 vid Berga hage, inom Ramshäll 1:1, Linköpings stad och kommun, Östergötland, inför planer på att förlägga ny elkabel i området utmed en av tre alternativa sträckor. Utredningen, etapp 1 innebar förarbete och fältinventering. Utredningen, etapp 2 utfördes i form av sökschaktsgrävning. Vid utredningen påträffades tre boplatsområden från mesolitikum och troligen även från brons- och järnålder.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att lämna underlag för koncessionsansökan och MKB-beskrivning inför den planerade exploateringen samt att avgöra om fast fornlämning skulle komma att beröras av den planerade kabelförläggningen. Om möjligt skulle även den eventuella fornlämningens utbredning avgränsas. Närområdet besiktigades i syfte att konstatera eventuellt slaget stenmaterial från stenålder.

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk lämningstyp

Boplats

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-03
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Linköping socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Linköping stad, Ramshäll 1:1

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Intrasisprojekt: AO2006166

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-21035-06

Producents dnr för projektet: 421-4132-2006

ProjektID: p507026

RAÄ-nr: Linköping 450

... Visa mer..

Intrasisprojekt: AO2006166

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-21035-06

Producents dnr för projektet: 421-4132-2006

ProjektID: p507026

RAÄ-nr: Linköping 450

RAÄ-nr: Linköping 451

RAÄ-nr: Linköping 452

Visa mindre..
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2014-04-23
Senast uppdaterad: 2016-07-08