GIS-material för arkeologiskt projekt: Boplatser, vägar och en stensträng - Uppförande av ny brandstation

SND-ID: snd2167-1. Version: 1.1. DOI: https://doi.org/10.5878/001915

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har i november 2007 genomfört en arkeologisk förundersökning inom Kallerstad 1:1, Linköpings stad och kommun, Östergötland. Anledningen var att Linköpings kommun upprättar detaljplan inför uppförandet av en ny brandstation. Undersökningsområdet var ca 47 000 m2 stort. Förundersökningen har avgränsat tre områden som innehåller fornlämningar i form av boplatslämningar, vägar och en stensträng. Om exploatering inom området blir aktuell föreslås särskild arkeologisk undersökning inom dessa tre områden.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Målsättningen med förundersökningen var att avgränsa de redan kända fornlämningarna inom området samt att datera, tolka och sätta in dem ett relevant kulturhistoriskt sammanhang.

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall
Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-11
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Sankt Lars socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Linköpings stad, Kallerstad 1:1

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Intrasisprojekt: AO2007098

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-20181-07

Producents dnr för projektet: 422-3085-2007

ProjektID: p507011

RAÄ-nr: Linköping 440

... Visa mer..

Intrasisprojekt: AO2007098

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-20181-07

Producents dnr för projektet: 422-3085-2007

ProjektID: p507011

RAÄ-nr: Linköping 440

RAÄ-nr: Linköping 441

RAÄ-nr: Linköping 178

RAÄ-nr: Linköping 430

RAÄ-nr: Linköping 435

RAÄ-nr: Linköping 436

Visa mindre..
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Äldre järnålder

Publikationer
Publicerad: 2014-04-23
Senast uppdaterad: 2016-07-08