GIS-material för arkeologiskt projekt: Fivelstad m fl - Förläggande av elkabel

SND-ID: snd2161-1. Version: 1.1. DOI: https://doi.org/10.5878/001909

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst utförde under hösten 2007 antikvariska kontroller i samband med ombyggnad av ledningsnätet öster om Vadstena. Arbetet hade föregåtts av en förstudie, vilken hade påvisat behov av antikvariska åtgärder. Inga fornlämningar kom dock att beröras. Samtliga lokaler undersöktes med sökschakt utom RAÄ 3:1 Sankt Per socken. Vid den senare utfördes rasering av luftledning inom gravfältet och där kontrollerades så att inga gravar skadades vid arbetet. Ingen schaktning genomfördes.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den antikvariska kontrollen var i första hand att att skydda eventuella fornlämningar från skada samt att dokumentera fornlämningar som kunde påverkas av arbetsföretaget.

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk lämningstyp

Bytomt, Gravar

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Vadstena kommun, Fivelstad socken, Hagebyhöga socken, Sankt Per socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Sankt Per, Fivelstad, Högebyhöga

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Intrasisprojekt: AO2007092

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-21696-07

Producents dnr för projektet: 422-3411-2008

ProjektID: p507005

RAÄ-nr: Sankt Per 1:1

... Visa mer..

Intrasisprojekt: AO2007092

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-21696-07

Producents dnr för projektet: 422-3411-2008

ProjektID: p507005

RAÄ-nr: Sankt Per 1:1

RAÄ-nr: Hagebyhöga 44

RAÄ-nr: Hagebyhöga 45

RAÄ-nr: Fivelstad 13:1

Visa mindre..
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Upphovsrätt

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Versioner

Version 1.1. 2014-04-23

Version 1.1: 2014-04-23

DOI: https://doi.org/10.5878/001909

Version 1.0. 2012-10-11

Version 1.0: 2012-10-11

DOI: https://doi.org/10.5878/001338

Publicerad: 2014-04-23
Senast uppdaterad: 2016-07-08