GIS-material för arkeologiskt projekt: Ullstämma 5:1

SND-ID: snd2086-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001275

Det finns en senare version av detta dataset än den du har förfrågat.

Gå till den senaste versionen: 1.1

Version 1.1: 2014-04-14

DOI: https://doi.org/10.5878/001823

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har utfört en arkeologisk utredning, etapp 2, inom fastigheten Ullstämma 5:1 då Linköpings kommun arbetar med en fördjupad översiktsplan och detaljplan för ett område i anslutning till Ullstämma gård söder om Linköping. I utredning ingick även en kulturhistorisk bedömning inför en planerad väg som är tänk att korsa Ullstämmas historiska bytomt. 17 objekt valdes ut för arkeologisk utredning. Inom sju av objekten påträffades tidigare okända fornlämningar i form av boplatser samt stora ytor med odlingslager.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att konstatera om området innehöll tidigare okända fornlämningar samt om möjligt karaktärisera och tidsbestämma anläggningar och fynd.

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall
Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-10
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Landeryd socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Landeryd, Ullstämma 5:1

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Intrasisprojekt: AO2005106

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-11997-05

Producents dnr för projektet: 421-3059-2005

ProjektID: p505034

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Äldre järnålder

Publikationer
Publicerad: 2012-10-03
Senast uppdaterad: 2016-07-20