GIS-material för arkeologiskt projekt: Förhistoriska boplatslämningar längs en starkströmskabel i sydöstra Åtvidaberg

SND-ID: snd2079-1. Version: 1.1. DOI: https://doi.org/10.5878/001812

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har under sommaren och hösten 2005 gjort arkeologiska förundersökningar och utredningar, etapp 2, i Gullebo, Mosshult och Broddebo, Gärserums socken, Åtvidabergs kommun. Anledningen är att exploatören företagit en ombyggnation av kraftledningsnätet mellan Åtvidaberg och Broddebo samt till fastigheten Domra i Västerviks kommun. I området för kabelsträckningen har tidigare två utredningar utförts i samband med inventeringsarbeten för Riksväg 35. Dessa visar bland annat på förekomst av förhistoriska lämningar, såsom gravar, i närheten av de gamla bytomterna Gullebo, Mosshult och Broddebo. Utredningarna pekar dessutom ut ett antal topografiskt lämpliga boplatslägen.
Resultatet visade på ett område med förekomst av förhistoriska boplatslämningar strax norr om Broddebo by. Den nu aktuella utredningen kunde visa på bland annat förekomst av två härdar samt ett sannolikt nerodlat boplatslager. UV Öst föreslår inga vidare åtgärder då det aktuella ledningsschaktet kunde dras på sådant sätt att de lämnin

... Visa mer..
Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har under sommaren och hösten 2005 gjort arkeologiska förundersökningar och utredningar, etapp 2, i Gullebo, Mosshult och Broddebo, Gärserums socken, Åtvidabergs kommun. Anledningen är att exploatören företagit en ombyggnation av kraftledningsnätet mellan Åtvidaberg och Broddebo samt till fastigheten Domra i Västerviks kommun. I området för kabelsträckningen har tidigare två utredningar utförts i samband med inventeringsarbeten för Riksväg 35. Dessa visar bland annat på förekomst av förhistoriska lämningar, såsom gravar, i närheten av de gamla bytomterna Gullebo, Mosshult och Broddebo. Utredningarna pekar dessutom ut ett antal topografiskt lämpliga boplatslägen.
Resultatet visade på ett område med förekomst av förhistoriska boplatslämningar strax norr om Broddebo by. Den nu aktuella utredningen kunde visa på bland annat förekomst av två härdar samt ett sannolikt nerodlat boplatslager. UV Öst föreslår inga vidare åtgärder då det aktuella ledningsschaktet kunde dras på sådant sätt att de lämningar som framkom vid utredningen kunde undvikas.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen och den arkeologiska utredningen, etapp 2, var att fastställa huruvida fornlämningar kom att beröras av det planerade schaktningsarbetet och om möjligt försöka undvika dem. Eventuella resultat skulle sedan ligga till grund för Länsstyrelsens bedömning ifall ytterligare beslut enligt KML skulle komma att krävas.

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

Arkeologisk lämningstyp

Boplats

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-08 – 2005-10
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Åtvidaberg kommun, Västervik kommun, Åtvid socken, Dalhem socken, Gärdserum socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Mosshult mfl, sydöstra Åtvidaberg

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Intrasisprojekt: AO2005068

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-8458-05

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-12217-05

Producents dnr för projektet: 421-2293-2005

Producents dnr för projektet: 421-3120-2005

... Visa mer..

Intrasisprojekt: AO2005068

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-8458-05

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-12217-05

Producents dnr för projektet: 421-2293-2005

Producents dnr för projektet: 421-3120-2005

ProjektID: p505027

Visa mindre..
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Förhistorisk tid

Publikationer
Publicerad: 2014-04-11
Senast uppdaterad: 2016-07-20