GIS-material för arkeologiskt projekt: Elkabel vid Godegårds kyrka

SND-ID: snd2064-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001259

Det finns en senare version av detta dataset än den du har förfrågat.

Gå till den senaste versionen: 1.1

Version 1.1: 2014-04-10

DOI: https://doi.org/10.5878/001795

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har utfört en arkeologisk förundersökning i form av en antikvarisk kontroll intill Godegårds kyrka, Godegårds socken, Motala kommun. Anledningen var schaktning för elkabel mellan den gamla och den nya kyrkogården. I schaktväggen syntes på vissa ställen under grusvägens bärlager ett tjockt gråbrunt lager, sannolikt resterna av ett äldre odlingslager eller en äldre markhorisont. Inga fynd eller anläggningar påträffades.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen i form av antikvarisk kontroll var att se om fornlämningar berördes i samband med schaktning för elkabel och att i möjligaste mån undvika att fast fornlämning skadades.

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-10
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Motala kommun, Godegård socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Godegårds sn, Godegårds kyrka

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Intrasisprojekt: AO2005077

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-9441-05

Producents dnr för projektet: 421-2436-2005

ProjektID: p505011

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2012-10-01
Senast uppdaterad: 2016-07-12