GIS-material för arkeologiskt projekt: Södra Änggård

SND-ID: snd2021-1. Version: 2. DOI: https://doi.org/10.57804/x5fa-qv90

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst utförde under augusti 2002 en arkeologisk förundersökning, samt under november samma år en arkeologisk slutundersökning. Undersökningarna omfattade rester av en järnåldersboplats och ägde rum vid Södra Änggård, Lambohov, Slaka socken, Linköpings kommun, Östergötland. Undersökningarna föranleddes av planerad småhusbebyggelse av Linköpings kommun. Området är rikt på fornlämningar och undersökningarna utfördes i nära anslutning till lämningar som gravar, stensträngar och fossil åkermark.Påträffade anläggningar bestod av stolphål, härdar, gropar, gropsystem samt ett antal fynd i form av keramik, bränd lera, brända ben och kvarts. Resultatet av undersökningarna har visat på att boplatsen härrör i tidig romersk järnålder och övergången till folkvandringstid.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att bedöma art, intensitet och utbredning av fornlämningarna i anslutning till de lämningar som upptäcktes vid utredning, samt att om möj

... Visa mer..
Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst utförde under augusti 2002 en arkeologisk förundersökning, samt under november samma år en arkeologisk slutundersökning. Undersökningarna omfattade rester av en järnåldersboplats och ägde rum vid Södra Änggård, Lambohov, Slaka socken, Linköpings kommun, Östergötland. Undersökningarna föranleddes av planerad småhusbebyggelse av Linköpings kommun. Området är rikt på fornlämningar och undersökningarna utfördes i nära anslutning till lämningar som gravar, stensträngar och fossil åkermark.Påträffade anläggningar bestod av stolphål, härdar, gropar, gropsystem samt ett antal fynd i form av keramik, bränd lera, brända ben och kvarts. Resultatet av undersökningarna har visat på att boplatsen härrör i tidig romersk järnålder och övergången till folkvandringstid.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att bedöma art, intensitet och utbredning av fornlämningarna i anslutning till de lämningar som upptäcktes vid utredning, samt att om möjligt datera dessa. Syftet med slutundersökningen var att dokumentera, datera och tolka anläggningar och de olika strukturerna inom fornlämningen. Resultaten av undersökningarna skall i första hand sättas in i ett äldre järnåldersperspektiv med utgångspunkt från den omgivande fornlämningsmiljön samt utifrån resultaten från tidigare utförda arkeologiska undersökningar i trakten.

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk lämningstyp

Boplats

Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2002-08
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-11
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Slaka socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Slaka, Lambohov 2:20

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Intrasisprojekt: AO200225

Intrasisprojekt: AO200213

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-11142-2002

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-13615-02

Producents dnr för projektet: 423-2929-2002

... Visa mer..

Intrasisprojekt: AO200225

Intrasisprojekt: AO200213

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-11142-2002

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-13615-02

Producents dnr för projektet: 423-2929-2002

Producents dnr för projektet: 422-2235-2002

ProjektID: p502002

ProjektID: p502001

Visa mindre..
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Versioner

Version 2. 2024-05-08

Version 2: 2024-05-08

DOI: https://doi.org/10.57804/x5fa-qv90

Data ihopslagna: Data från dataset 1: Södra Änggård (version 1.1, https://doi.org/10.5878/001705); dataset 2: Sädra Änggård (version 1.1, https://doi.org/10.5878/001704).

Version 1.1. 2014-04-03

Version 1.1: 2014-04-03

DOI: https://doi.org/10.5878/001705

Version 1.0. 2012-09-24

Version 1.0: 2012-09-24

DOI: https://doi.org/10.5878/001401

Denna resurs har följande relationer

Publicerad: 2024-05-08