GIS-material för arkeologiskt projekt: En äldre boplats nära Mjärdevi bytomt

SND-ID: snd2003-1. Version: 1.1. DOI: https://doi.org/10.5878/001691

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Den arkeologiska förundersökningen kom till stånd efter det att ett nyupptäckt kulturlager påträffats vid en arkeologisk utredning sommaren år 2000 inom ett trädeslagt åkerområde som tillhört Mjärdevi by. Undersökningsområdet är numera registrerat i Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister med nr 224 på fastigheten Lambohov 2:20 i Slaka socken, Linköpings kommun, Östergötland.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Undersökningarna har föranletts av ett planerat husbygge för kontor med anslutande parkeringsplatser.

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

... Visa mer..
Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Den arkeologiska förundersökningen kom till stånd efter det att ett nyupptäckt kulturlager påträffats vid en arkeologisk utredning sommaren år 2000 inom ett trädeslagt åkerområde som tillhört Mjärdevi by. Undersökningsområdet är numera registrerat i Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister med nr 224 på fastigheten Lambohov 2:20 i Slaka socken, Linköpings kommun, Östergötland.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Undersökningarna har föranletts av ett planerat husbygge för kontor med anslutande parkeringsplatser.

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Den arkeologiska förundersökningen utfördes mellan den 13 - 17 november år 2000 med sammanlagt 185 m provschakt utlagda på strategiska ställen kring en mot söder utskjutande moräntunga inom ett 7000 m2 stort område. Provtagningar för analyser togs för att få en del detaljfrågor besvarade såsom artificiella jorförflyttningar, boplatsens ålder och eventuella samband med omgivningen som exempelvis bytomten. För detta ändamål drogs provschakt på strategiskt utvalda ställen. Några lades ut på moräntungans krön för att jämföra anläggningstätheten i den blockrika moränmarken med den slätare sluttningen av lera där också några schakt drogs. Schakt, anläggningar, fynd, prover, övriga begränsningar och naturformationer har mätts in med geodimeter och överförts till programmet Intrasis. I övrigt utfördes dokumentationen genom traditionella metoder som beskrivningar, fotografering, registrering och detaljritning för hand. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

Arkeologisk lämningstyp

Boplats

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2000-11-13 – 2000-11-17
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska Uppdragsverksamheten Öst
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Slaka socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Slaka, Lambohov 2:20

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Intrasisprojekt: AO200011

Länsstyrelsens dnr för projektet: 220-8573-00

Producents dnr för projektet: 422-4252-2000

ProjektID: p0500003

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Järnålder

Publikationer
Publicerad: 2014-04-01
Senast uppdaterad: 2017-01-03