GIS-material för arkeologiskt projekt: Ett arkeologiskt linjeprojekt i västra Östergötland

SND-ID: snd2000-1. Version: 1.1. DOI: https://doi.org/10.5878/001688

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Resultaten från de arkeologiska utredningar och förundersökningar som redovisas i denna rapport är en del i ett pågående arbete längs med järnvägssträckan Mjölby - Hallsberg. Den delsträcka som nu är aktuell löper mellan Mjölby och Motala i den västra delen av Östergötland som tidigt har pekats ut som ett av landskapets mer betydande centralområden.
Vid undersökningarna påträffades en mängd fornlämningar som tidsmässigt omfattar perioderna från mesolitikum, 6000 - 8000 år f Kr, till och med medeltid/tidig modern tid. Bland annat en nyupptäckt och för Östergötland unik mesolitisk bosättning vid Motala Ströms strand. Skänninge är ytterligare en plats där helt ny information har kommit i dagen. Där påträffades lämningar efter omfattande verkstadsaktiviteter utanför det centrala medeltida stadsområdet. Längs med bansträckningen har ett flertal platser visat på bosättning från bronsålder och äldre järnålder, perioder som vi tidigare haft liten kännedom om i denna del av Östergötland.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad

... Visa mer..
Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Resultaten från de arkeologiska utredningar och förundersökningar som redovisas i denna rapport är en del i ett pågående arbete längs med järnvägssträckan Mjölby - Hallsberg. Den delsträcka som nu är aktuell löper mellan Mjölby och Motala i den västra delen av Östergötland som tidigt har pekats ut som ett av landskapets mer betydande centralområden.
Vid undersökningarna påträffades en mängd fornlämningar som tidsmässigt omfattar perioderna från mesolitikum, 6000 - 8000 år f Kr, till och med medeltid/tidig modern tid. Bland annat en nyupptäckt och för Östergötland unik mesolitisk bosättning vid Motala Ströms strand. Skänninge är ytterligare en plats där helt ny information har kommit i dagen. Där påträffades lämningar efter omfattande verkstadsaktiviteter utanför det centrala medeltida stadsområdet. Längs med bansträckningen har ett flertal platser visat på bosättning från bronsålder och äldre järnålder, perioder som vi tidigare haft liten kännedom om i denna del av Östergötland.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Anledningen till undersökningarna är Banverkets planerade dubbelspår mellan Motala och Mjölby.

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk lämningstyp

Kulturlager, Odlingsspår

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1999-10 – 1999-11
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Motala kommun, Motala socken, Västra Stenby socken, Fivelstad socken, Styra socken, Skänninge socken, Mjölby socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Motala-Mjölby, Skänninge område 13

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Intrasisprojekt: AO20000_1

Länsstyrelsens dnr för projektet: 220-2176-97

Producents dnr för projektet: 422-4087-1999

ProjektID: p599001

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Versioner

Version 1.1. 2014-04-01

Version 1.1: 2014-04-01

DOI: https://doi.org/10.5878/001688

Variabel tillagd: Fyra nya fält för geografisk info skapade i projekt-shapefilen.

Version 1.0. 2012-09-12

Version 1.0: 2012-09-12

DOI: https://doi.org/10.5878/001499

Publicerad: 2014-04-01
Senast uppdaterad: 2017-01-03