Global analysis of slope of forest land

SND-ID: snd1296-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/e7e8-rz29

Citering

Skapare/primärforskare

Mikael Lundbäck - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogens biomaterial och teknologi

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet - Institutionen för Skogens Biomaterial och Teknologi rorId

Diarienummer hos huvudman

SLU.sbt.2020.3.2.1-13

Beskrivning

Det har tidigare inte funnits någon global, jämförbar data om terränglutningen i skogsmark. Studien bakom detta dataset har fyllt denna kunskapslucka och presenterar ett globalt rasterdata med lutning i skogsmark, uppdelat i fyra kategorier från relativt platt till mycket brant. För mer information se den engelska sammanfattningen och själva artikeln.

Se engelsk beskrivning.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2000 – 2013

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Australien, Nordamerika, Asien, Afrika, Europa, Sydamerika, Oceanien

Geografisk beskrivning: Global täckning utom Antarktis, Grönland och andra mindre landområden utan skog.

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för Skogens Biomaterial och Teknologi

Finansiering

  • Finansiär: Institutionen för Skogens Biomaterial och Teknologi
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Geovetenskap och miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Multidisciplinär geovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Naturvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Fjärranalysteknik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skogsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Markvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Miljö- och naturvårdsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Administrativa gränser (INSPIRE topic categories)

Areella näringar (INSPIRE topic categories)

Biologi och ekologi (INSPIRE topic categories)

Geovetenskap (INSPIRE topic categories)

Höjddata (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Lundbäck, M., Persson, H., Häggström, C. & Nordfjell, T. (2021). Global analysis of the slope of forest land. Forestry: An International Journal Of Forest Research. 94(1), 54-69. https://doi.org/10.1093/forestry/cpaa021
DOI: https://doi.org/10.1093/forestry/cpaa021

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 1. 2020-06-17

Version 1: 2020-06-17

DOI: https://doi.org/10.5878/e7e8-rz29

Kontakt för frågor om data

Mikael Lundbäck

mikael.lundback@slu.se

Publicerad: 2020-06-17
Senast uppdaterad: 2023-08-07