Soundscapes in English and Spanish: a corpus investigation of verb constructions

SND-ID: snd1159-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/xr43-3155

Citering

Skapare/primärforskare

Carita Paradis - Lunds universitet, Språk- och litteraturcentrum orcid

Rosario Caballero - Universidad de Castilla-La Mancha, Centre for Languages and Literature orcid

Forskningshuvudman

Lunds universitet - Språk- och litteraturcentrum rorId

Beskrivning

Denna korpusstudie undersöker hur LJUD-händelser kommuniceras i engelska och spanska. Vi vill med denna data bidra med produktionsdata för att bättre förstå kopplingen mellan betydelser och hur de uttrycks inom domänen LJUD. Vi vill också se på vilket sätt engelskan och spanskan liknar varandra och hur de skiljer sig.

En korpus baserad på 951,903 ord (415,594 och 536,309 på spanska. Texterna är narrativer från tre olika populärgenrer: fantasy, romantik och thrillers
Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Språkresurser

Resurstyp

Korpus

Tänkt användning

Mänsklig användning

Text corpus

 • Antal språk

  Tvåspråkig
 • Språk

  • Engelska (eng)

   Föremål: 951,903

  • Spanska (spa)

  Mer..
 • Modalitet

  Skriftspråk
 • Storlek

  Föremål: two pdf douments and two txt files

 • Uppmärkning

  • Semantisk uppmärkning

   Manuell uppmärkning

Geografisk täckning
Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Språk- och litteraturcentrum

Medverkande

Universidad de Castilla-La Mancha, Centre for Languages and Literature

Uppdragsgivare

El Ministerio de Economía Industria and Competitividad de Espana MINECO - FFI2017-86359-P

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Humaniora och konst (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Caballero, R. & Paradis, C. (forthcoming) Langauge and Cognition

Caballero, R. & Paradis, C. (forthcoming) Language and Cognition.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 1.0. 2020-04-07

Version 1.0: 2020-04-07

DOI: https://doi.org/10.5878/xr43-3155

CLARIN Virtual Collection Registry

Lägg till i samling

En virtuell samling är kopplad till ett specifikt forskningsändamål och innehåller länkar till dataresurser i olika digitala arkiv. Samlingen är lätt att skapa, få åtkomst till och citera.

Read more about virtual collections on the CLARIN website.

Publicerad: 2020-04-07
Senast uppdaterad: 2020-04-14