Controlling photoionization using attosecond time-slit interferences

SND-ID: snd1158-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/dc7g-n289

Citering

Skapare/primärforskare

Sara Mikaelsson - Lunds tekniska högskola, Fysiska institutionen

Forskningshuvudman

Lunds tekniska högskola - Fysiska institutionen

Beskrivning

Vi studerar fotojonisering, processen då interaktionen med elektromagnetisk strålning interagerar med material och leder till frisläppning av elektroner. Detta förlopp är otroligt snabbt, men med hjälp av avancerad laserteknik kan vi studera dess dynamik och de kvantmekaniska regler som är inblandade. I denna studie studerar vi fotojonisering av helium med en 3D-momentum-spektrometer.

Ett kort pulståg i den extrema ultravioletta spektralregimen och med en attosekunds varaktighet fokuserades tillsammans med en ultrakort infraröd laserpuls i en heliumgasjet i en spektrometer. Spektrometern mäter både de resulterande foto-jonerna och foto-elektronerna efter jonisering med det kombinerade extrema ultravioletta och infraröda ljuset, och den kompletta tredimensionella momentdistributionen kan rekonstrueras.

I denna studie studerades fotoelektrondistributionen med en varierande "carrier-to-envelope"-fas (CEP) för det infraröda fältet. CEP är fasförhållandet mellan intensitetsmaxima för en ljuspuls och dess bärvåg, och för ljuspulser som endast har en varaktighet på ett litet antal perioder förändra

... Visa mer..
Vi studerar fotojonisering, processen då interaktionen med elektromagnetisk strålning interagerar med material och leder till frisläppning av elektroner. Detta förlopp är otroligt snabbt, men med hjälp av avancerad laserteknik kan vi studera dess dynamik och de kvantmekaniska regler som är inblandade. I denna studie studerar vi fotojonisering av helium med en 3D-momentum-spektrometer.

Ett kort pulståg i den extrema ultravioletta spektralregimen och med en attosekunds varaktighet fokuserades tillsammans med en ultrakort infraröd laserpuls i en heliumgasjet i en spektrometer. Spektrometern mäter både de resulterande foto-jonerna och foto-elektronerna efter jonisering med det kombinerade extrema ultravioletta och infraröda ljuset, och den kompletta tredimensionella momentdistributionen kan rekonstrueras.

I denna studie studerades fotoelektrondistributionen med en varierande "carrier-to-envelope"-fas (CEP) för det infraröda fältet. CEP är fasförhållandet mellan intensitetsmaxima för en ljuspuls och dess bärvåg, och för ljuspulser som endast har en varaktighet på ett litet antal perioder förändrar denna fas betydligt det elektriska fältets form. Eftersom de extrema ultravioletta pulserna genereras genom icke-linjär uppkonvertering av den infraröda pulsen, påverkar en förändring av CEP:n också antalet extrema ultravioletta pulser som genereras, och den resulterande fotoelektronmomentfördelningen visar också stor variation som beror på CEP. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Fysiska institutionen

Övriga forskningshuvudmän

Medverkande

Lisa Rämisch - Lunds tekniska högskola, Fysiska institutionen orcid

Saikat Nandi - Lunds tekniska högskola, Fysiska institutionen

Miguel Miranda - Lunds tekniska högskola, Fysiska institutionen orcid

Jan Vogelsang - Lunds tekniska högskola, Fysiska institutionen orcid

Anne Harth - Lunds tekniska högskola, Fysiska institutionen

... Visa mer..

Lisa Rämisch - Lunds tekniska högskola, Fysiska institutionen orcid

Saikat Nandi - Lunds tekniska högskola, Fysiska institutionen

Miguel Miranda - Lunds tekniska högskola, Fysiska institutionen orcid

Jan Vogelsang - Lunds tekniska högskola, Fysiska institutionen orcid

Anne Harth - Lunds tekniska högskola, Fysiska institutionen

Anne L'Huillier - Lunds universitet, Fysiska institutionen orcid

Chen Guo - Lunds tekniska högskola, Fysiska institutionen

Stefanos Carlström - Lunds tekniska högskola, Fysiska institutionen orcid

Visa mindre..

Finansiering 1

  • Finansiär: Vetenskapsrådet rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2013-08185
  • Projektnamn på ansökan: Ansökan: Lunds attosekundvetenskapscentrum

Finansiering 2

  • Finansiär: Europeiska forskningsrådet rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 339253
  • Projektnamn på ansökan: Physics of Atoms with Attosecond Light Pulses

Finansiering 3

  • Finansiär: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse rorId
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Fysik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Atom- och molekylfysik och optik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Yu-Chen Cheng, Sara Mikaelsson, Saikat Nandi, Lisa Rämisch, Chen Guo, Stefanos Carlström, Anne Harth, Jan Vogelsang, Miguel Miranda, Cord L. Arnold, Anne L'Huillier, Mathieu Gisselbrecht. (2019). Controlling the Photoelectric Effect in the Time Domain. arXiv:1908.09508
DOI: https://doi.org/10.48550/arXiv.1908.09508

Cheng, Y. C., Mikaelsson, S., Nandi, S., Rämisch, L., Guo, C., Carlström, S., Harth, A., Vogelsang, J., Miranda, M., Arnold, C. L., L’Huillier, A., & Gisselbrecht, M. (2020). Controlling photoionization using attosecond time-slit interferences. In Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (Vol. 117, Issue 20, pp. 10727–10732).
DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.1921138117

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 1.0. 2020-04-01

Version 1.0: 2020-04-01

DOI: https://doi.org/10.5878/dc7g-n289

Kontakter för frågor om data

Publicerad: 2020-04-01
Senast uppdaterad: 2023-10-04