Metylering av kvicksilver i naturliga och experimentella svaveldepositionsgradienter

SND-ID: snd1155-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/zawd-4z03

Citering

Skapare/primärforskare

Staffan Åkerblom - Sveriges lantbruksuniversitet orcid

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet - Institutionen för vatten och miljö rorId

Diarienummer hos huvudman

621-2001-1543

Beskrivning

Undersöka metylering av kvicksilver i en väst-östlig gradient i syd-Sverige som täcker en naturlig svaveldepositionsgradient. Torvprover är tagna på ett djup av 5-30 cm mellan 15 maj och 12 juni, 2003

Torvprover och porvatten har samlats in under försommaren 2003 för att beskriva metyleringsprocesser i torvmark i en naturlig gradient av sulfatdeposition.

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2013-05-09 – 2013-06-12

Variabler

9

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Registerutdrag och/eller tillgång till prov i biobank
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-05-15 – 2003-06-12
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: 16 torvmarker i södra Sverige med nordlig (57°9’49’’N) och sydlig (56°42’13’’N) utbredning samt västlig (12° 46’41’’E) och östlig utbredning (15°45’13’’E)

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för vatten och miljö

Medverkande

Mats Nilsson - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogens ekologi och skötsel orcid

Finansiering

  • Finansiär: Vetenskapsrådet
  • Diarienummer hos finansiär: 621-2001-1543
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Geovetenskap och miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Naturvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Biologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Geovetenskap (INSPIRE topic categories)

Miljö (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Formation and mobilization of methylmercury across natural and experimental sulfur deposition gradients. Staffan Åkerblom, Mats B. Nilsson, Ulf Skyllberg, Erik Björn, Sofi Jonsson, Bo Ranneby, Kevin Bishop. Environmental Pollution, Volume 263, Part A, 2020, DOI: 10.1016/j.envpol.2020.114398
Länk till fulltext
DOI: https://doi.org/10.1016/j.envpol.2020.114398

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2020-03-13
Senast uppdaterad: 2020-03-31