The impacts of trust, cost and risk on collaboration in environmental governance

SND-ID: snd1147-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/y0q4-8w20

Citering

Skapare/primärforskare

Örjan Bodin - Stockholms universitet, Stockholm Resilience Centre orcid

Lisen Schultz - Stockholms universitet orcid

Ryan Plummer - Brock University orcid

Derek Armitage - University of Waterloo orcid

Julia Baird - Brock University orcid

Forskningshuvudman

Stockholms universitet - Stockholm Resilience Centre rorId

Beskrivning

Studien analyserar fyra olika sociala nätverk bestående av olika aktörer som deltar i förvaltningen av fyra olika biosfärområden, två i Sverige, och två i Kanada. Speciellt så undersöks olika underliggande orsaker som har lett till att de olika nätverken har olika struktur.

The dataset contains four networks (one per MAB reserve). The data is further described in the published paper. For each network, there are several files. The files are formatted for the program MPnet. One file per network is the sociomatrix (rows and columns are nodes, and the values in the matrix are the links between the nodes). Several other files, per network, contain node attributes (further described in the published paper). The order of the node attributes are the same as in the sociomatrices.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Aktörer som deltar i förvaltningen av fyra olika biosfärsområden

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

2014-01-01 – 2015-01-01

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-01-01 – 2015-01-01
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Kanada

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Stockholm Resilience Centre

Finansiering

  • Finansiär: Vetenskapsrådet
  • Diarienummer hos finansiär: 2012-5498
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Miljö och naturvård (CESSDA Topic Classification)

Annan samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Bodin, Baird, Schultz, Plummer, Armitage (2020) "The impacts of trust, cost and risk on collaboration in environmental governance", People and Nature
DOI: https://doi.org/10.1002/pan3.10097

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 1. 2020-06-01

Version 1: 2020-06-01

DOI: https://doi.org/10.5878/y0q4-8w20

Denna resurs har följande relationer

Publicerad: 2020-06-01