Vilken typ av antibiotikaprofylax används vid prostatabiopsi i Sverige? - Enkät till alla enheter som rapporterar till Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

SND-ID: snd1137-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/zdne-z984

Citering

Skapare/primärforskare

Johan Styrke - Umeå universitet, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap

Forskningshuvudman

Umeå universitet - Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap rorId

Beskrivning

Bakgrund: Under de senaste åren har det skett en riskökning för infektion efter prostatabiopsi. Målet med studien var att kartlägga användningen av antibiotikaprofylax vid prostatabiopsi i Sverige.

Metod: Alla enheter som rapporterar till nationella prostatacancerregistret fick en enkät om antibiotikaprofylax vid prostatabiopsi.

Resultat: Svarsfrekvensen var 90% (76 av 84 enheter). När det gäller patienter utan riskfaktorer för infektion var en enkeldos ciprofloxacin 750 mg den vanligaste profylaxen och användes av 50 enheter (66%). Fjorton enheter (18%) använde flera doser ciprofloxacin 500 eller 750 mg och sju enheter (9%) använde en singeldos av trimetoprim/sulfametoxazol 160/800 mg. När det gäller patienter med riskfaktorer för infektion (tex KAD eller tidigare urinvägsinfektion) visade enkäten ett vitt spektrum av olika preparat och behandlingslängder. Urinsticka användes av 30 kliniker (39%) och de flesta kliniker gav profylaxen omedelbart innan biopsin (n=41, 54%). Lavemang gavs av 6 enheter (8%).

Konklusion: Relativt god efterlevnad till nationella vårdprogrammet för prostatacancer

... Visa mer..
Bakgrund: Under de senaste åren har det skett en riskökning för infektion efter prostatabiopsi. Målet med studien var att kartlägga användningen av antibiotikaprofylax vid prostatabiopsi i Sverige.

Metod: Alla enheter som rapporterar till nationella prostatacancerregistret fick en enkät om antibiotikaprofylax vid prostatabiopsi.

Resultat: Svarsfrekvensen var 90% (76 av 84 enheter). När det gäller patienter utan riskfaktorer för infektion var en enkeldos ciprofloxacin 750 mg den vanligaste profylaxen och användes av 50 enheter (66%). Fjorton enheter (18%) använde flera doser ciprofloxacin 500 eller 750 mg och sju enheter (9%) använde en singeldos av trimetoprim/sulfametoxazol 160/800 mg. När det gäller patienter med riskfaktorer för infektion (tex KAD eller tidigare urinvägsinfektion) visade enkäten ett vitt spektrum av olika preparat och behandlingslängder. Urinsticka användes av 30 kliniker (39%) och de flesta kliniker gav profylaxen omedelbart innan biopsin (n=41, 54%). Lavemang gavs av 6 enheter (8%).

Konklusion: Relativt god efterlevnad till nationella vårdprogrammet för prostatacancer visades för lågriskpatienter med hög användning av singeldos ciprofloxacin 750 mg. Emellertid visar de blandade svaren kring handläggning av riskpatienter att bristen på vägledning från nationella riktlinjer kan utgöra ett problem som leder till under- eller överbehandling. En ökad användning av urinsticka eller odling skulle kunna förbättra riskklassificeringen av patienter inför biopsi.

Data are available under the terms of the Creative Commons Zero "No rights reserved" data waiver (CC0 1.0 Public domain dedication). Visa mindre..

Språk

Metod och utfall

Population

Inga patientdata rapporteras. Alla enheter som rapporterar till nationella prostatacancerregistret lämnade uppgifter om klinikens rutiner.

Studiedesign

Observationsstudie

Beskrivning av studiedesign

Enkätstudie

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning
Enkäten skickades till alla kliniker som rapporterar till NPCR.

Tidsperiod(er) som undersökts

2006-01-01 – 2014-12-31

Variabler

27

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-11-26 – 2015-11-03
  • Datakälla: Kommunikation: Mellanmänsklig, Forskningsdata: Opublicerade, Kommunikation, Forskningsdata
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Hela Sverige

Lägsta geografiska enhet

Region

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap

Medverkande

Karl-Johan Lundström - Umeå universitet, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap

Christofer Lagerros - Umeå universitet, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap

Sven Resare - Umeå universitet, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap

Pär Stattin - Umeå universitet, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap orcid

Finansiering 1

  • Finansiär: Region Västernorrland

Finansiering 2

  • Finansiär: Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Etikprövning

Umeå - dnr 2016/228-31

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Urologi och njurmedicin (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2020-01-20
Senast uppdaterad: 2020-01-21