Ecological interdependencies and resource competition: The role of information and communication in promoting effective collaboration in complex management situations.

SND-ID: snd1131-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/7z4a-0h67

Citering

Skapare/primärforskare

Örjan Bodin - Stockholms universitet, Stockholm Resilience Centre orcid

Forskningshuvudman

Stockholms universitet - Stockholm Resilience Centre rorId

Beskrivning

Studien har undersökt hur personer interagerar i samband med att de ställs inför utmaningen att hantera komplicerade naturresurser. Studien använder sig av en innovativ experimentell metod för att testa den relativa vikten av kommunikation i hanteringen av komplexa social-ekologiska system som kännetecknas av dilemma i förvaltningen av gemensamma resurser.

Behavioural experimental results, per round for the different treatments. All messages are coded (see published paper)

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2015-01-01 – 2016-12-31

Variabler

26

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Stockholms län

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Stockholm Resilience Centre

Finansiering

  • Finansiär: Forskningsrådet Formas
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Geovetenskap och miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Miljö (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Osborne M, Sundström E, Bodin Ö (2019) Ecological interdependencies and resource competition: The role of information and communication in promoting effective collaboration in complex management situations. PLOS ONE 14(12): e0225903. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0225903
DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0225903

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 1.0. 2019-11-29

Version 1.0: 2019-11-29

DOI: https://doi.org/10.5878/7z4a-0h67

Kontakt för frågor om data

Örjan Bodin

orjan.bodin@su.se

Publicerad: 2019-11-29
Senast uppdaterad: 2019-12-18