Tabellarisk sammanfattning av 58 pedagogiska utredningar från Sverige och Tyskland

SND-ID: snd1130-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/3n2k-fm21

Citering

Skapare/primärforskare

Thomas Barow - Göteborgs universitet orcid

Daniel Östlund - Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning orcid

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Institutionen för pedagogik och specialpedagogik rorId

Beskrivning

Data består av två översiktstabeller med sammanfattande information från pedagogiska utredningar som har genomförts i Sverige och Tyskland. I Sverige genomfördes undersökningen i tre kommuner i Skåne, i Tyskland omfattades fem kommuner i delstaten Nordrhein-Westfalen. Data är avidentifierade.

Sammanfattning av variabler i data: kön, årskurs, initiativtagaren för utredningen, initial problembeskrivning, tidigare insatser, informationskällor, elevens delaktighet, vårdnadshavarens delaktighet, pedagogiska konsekvenser och åtgärder, kommentarer.

Materialet är i stort sett kvalitativt och innehåller sammanfattad information om anonymiserade pedagogiska utredningar i tre kommuner i Skåne och fem kommuner i delstaten Nordrhein-Westfalen, Tyskland.
Sammanfattning av variabler: kön, årskurs, initiativtagaren för utredningen, initial problembeskrivning, tidigare insatser, informationskällor, elevens delaktighet, vårdnadshavarens delaktighet, pedagogiska konsekvenser och åtgärder, kommentarer.
Metod och utfall

Analysenhet

Population

Elever i behov av särskilt stöd (enligt SFS 2010:800, 3 kap, § 7 resp. enligt AO-SF NRW)

Tidsdimension

Urvalsmetod

Övrigt
Forskarna fick tillgång till det anonymiserade materialet via skoladministrationer i Sverige och Tyskland. Filen innehåller dock bara en sammanfattning, INTE själva originalmaterialet (= pedagogiska utredningar).

Tidsperiod(er) som undersökts

2012-01-01 – 2017-12-31

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Skåne, Tyskland

Geografisk beskrivning: Den tyska data avser delstaten Nordrhein-Westfalen.

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Region

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Utbildning (CESSDA Topic Classification)

Utbildningspolitik (CESSDA Topic Classification)

Obligatorisk utbildning och förskoleutbildning (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Utbildningsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Pedagogik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Barow, T. & Östlund, D. (2018). The significance of SEN assessment, diagnoses, and psychometric tests in inclusive education: Studies from Sweden and Germany. Hamre, B., Morin, A. & Ydesen, C. (eds.). Testing and Inclusive Schooling: International challenges and opportunities. London, New York: Routledge, 231-247.

Barow, T. & Östlund, D. (2019). “The system shows us how bad it feels”: special educational needs assessment in North Rhine-Westphalia, Germany. European Journal of Special Needs Education 34 (5), 678-691, DOI: 10.1080/08856257.2019.1603595

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2019-11-27
Senast uppdaterad: 2020-01-13