Cutting edge: En jämförelse av kantzoner längs små vattendrag i Kanada, Finland och Sverige

SND-ID: snd1125-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/9469-2s37

Citering

Skapare/primärforskare

Lenka Kuglerova - Sveriges lantbruksuniversitet

Timo Muotka - University of Oulu

John Richardson - University of British Columbia

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet - Institutionen för skogens ekologi och skötsel rorId

Beskrivning

Dessa data beskriver 286 små vattendrag i Kanada, Sverige och Finland och deras kantzoner. Alla vattendrag har varit under avverkning mellan 2010 och 2016 och kantzoner lämnades. Vi mätte antalet fysiska vattendragsegenskaper (storlek, underlag, geomorfiska former) och villkoren för tillhörande kantzoner (bredd, trädsammansättning, åldersstruktur). Vi bedömde vidare andra skogsbruksstörningar som maskinspår i bäcknära zoner, diken anslutna till vattendrag och strömningskorsning. Alla dessa data finns också tillgängliga i databasen.

Se engelska katalogsidan för mer information: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/SND1125

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2017-05-01 – Pågående

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Observationer och mätningar i fältet.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2017-05-01 – 2018-08-30
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Finland, Kanada

Geografisk beskrivning: Data insamlade på en södra och en nordlig region i Sverige och Finland samt kust- och inre regioner i British Columbia (Kanada).

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för skogens ekologi och skötsel

Medverkande

Jussi Jyvasjarvi - University of Oulu

Claire Ruffing - University of British Columbia

Finansiering 1

  • Finansiär: Forskningsrådet Formas

Finansiering 2

  • Finansiär: Academy of Finland (Suomen Akatemia)

Finansiering 3

  • Finansiär: Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada (NSERC), Gouvernement du Canada
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Geovetenskap och miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Naturvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Biologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2020-06-18