SMARTBUY dataset

SND-ID: snd1123-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/cg82-h783

Citering

Skapare/primärforskare

Karl Andersson - Luleå tekniska universitet

Damianos Gavalas - Computer Technology Institute and Press (CTI)

Forskningshuvudman

Luleå tekniska universitet - Centrum för distansöverbyggande teknik (CDT) rorId

Diarienummer hos huvudman

LTU-2067-2015

Beskrivning

Datasetet representerar en sammanställning av användarinteraktionsdata som genererats av användare som deltog i projektets pilotverksamheten i Patras, Grekland. Data genererades av användare i SMARTBUY-appen och omfattar information om användare, butiker, produktkategorier, yrken och evenemang.

Datasetet innehåller följande data:
- användare: användarkontodata för Patras pilotanvändare
- yrke: alla möjliga yrken som pilotanvändarna kan välja mellan
- butiker: butiker som deltog i Patras-piloten
- sel_products_cat: produkter som laddas upp till SMARTBUY-plattformen av återförsäljare
- händelser: geo-stämplade och tidsstämplade beskrivningar av en användarinteraktionshändelse (till exempel "user_id 67 rankade produkt_id 722 med betyg 4 på plats x1 vid tidpunkt y1", eller "user_id 91 betecknade produkt_id 78 som favorit på plats x2 vid datetime y2 ")
- event_types: alla möjliga händelsetyper som fångats av SMARTBUY-plattformen ('Produktsökningar', 'Produktvyer', 'Utvalda produkter', 'Produkter nära dig visningar', 'Produktfoton bläddrade', 'Produktbetyg', 'Klicka på Läs Mer knapp för att läsa pr

... Visa mer..
Datasetet representerar en sammanställning av användarinteraktionsdata som genererats av användare som deltog i projektets pilotverksamheten i Patras, Grekland. Data genererades av användare i SMARTBUY-appen och omfattar information om användare, butiker, produktkategorier, yrken och evenemang.

Datasetet innehåller följande data:
- användare: användarkontodata för Patras pilotanvändare
- yrke: alla möjliga yrken som pilotanvändarna kan välja mellan
- butiker: butiker som deltog i Patras-piloten
- sel_products_cat: produkter som laddas upp till SMARTBUY-plattformen av återförsäljare
- händelser: geo-stämplade och tidsstämplade beskrivningar av en användarinteraktionshändelse (till exempel "user_id 67 rankade produkt_id 722 med betyg 4 på plats x1 vid tidpunkt y1", eller "user_id 91 betecknade produkt_id 78 som favorit på plats x2 vid datetime y2 ")
- event_types: alla möjliga händelsetyper som fångats av SMARTBUY-plattformen ('Produktsökningar', 'Produktvyer', 'Utvalda produkter', 'Produkter nära dig visningar', 'Produktfoton bläddrade', 'Produktbetyg', 'Klicka på Läs Mer knapp för att läsa produktrecensioner, "Klick på knappen Öppna karta", "Klicka på Skicka denna information via e-postknappen", "Produkter betecknade som favorit")

Integritetskänslig information som användarnamn, detaljistägarnamn och butiksnamn och sökord som sökts har anonymiserats. Visa mindre..

Språk

Metod och utfall

Population

Slutanvändare

Tidsdimension

Urvalsmetod

Övrigt
Användare har rekryterats på workshops och informationsmöten, via sociala medier och personliga kontakter

Tidsperiod(er) som undersökts

2018-09-01 – 2018-12-31

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Grekland

Geografisk beskrivning: Patras area

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Centrum för distansöverbyggande teknik (CDT)

Finansiering

  • Finansiär: Europeiska kommissionen
  • Diarienummer hos finansiär: 687960
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Informationsteknik (CESSDA Topic Classification)

Data- och informationsvetenskap (datateknik) (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2019-09-30
Senast uppdaterad: 2021-01-29