Två kartor över det agrara landskapet på Vadstenaslätten ca 1640 -- från avhandlingen "Östergötland Västanstång: studier över det äldre agrarlandskapet och dess ursprung"

SND-ID: snd1122-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/d6g1-1674

Citering

Skapare/primärforskare

Staffan Helmfrid - Stockholms universitet, Kulturgeografiska institutionen

Forskningshuvudman

Stockholms universitet - Kulturgeografiska institutionen rorId

Beskrivning

I denna studie undersöks historien av det agrara landskapet i den västra delen av Östergötlands län. Studien publicerades som en kulturgeografisk avhandling (skriven på tyska) av Staffan Helmfrid år 1962 vid Stockholms universitet. Som en del av avhandlingen producerades två kartor, baserade på historiskt källmaterial, som visar det agrara landskapet ca 1640. Helmfrids analoga tillvägagångssätt för att producera kartorna var unikt för den tiden. Dessa två kartor tillgängliggörs här.

Två kartor tillgängliggörs här:

1) Namn: Ingen titel (arbetsversion),
skala: 1:50 000
koordinatsystem: inga koordinator
filformat: tiff (.tif)
filstorlek: 198 MB
filnamn: helmfrid_orginal_photoshop.tif

... Visa mer..
I denna studie undersöks historien av det agrara landskapet i den västra delen av Östergötlands län. Studien publicerades som en kulturgeografisk avhandling (skriven på tyska) av Staffan Helmfrid år 1962 vid Stockholms universitet. Som en del av avhandlingen producerades två kartor, baserade på historiskt källmaterial, som visar det agrara landskapet ca 1640. Helmfrids analoga tillvägagångssätt för att producera kartorna var unikt för den tiden. Dessa två kartor tillgängliggörs här.

Två kartor tillgängliggörs här:

1) Namn: Ingen titel (arbetsversion),
skala: 1:50 000
koordinatsystem: inga koordinator
filformat: tiff (.tif)
filstorlek: 198 MB
filnamn: helmfrid_orginal_photoshop.tif

2) Namn: "Agrarlandskapet på Vadstenaslätten omkring år 1640",
skala: 1:100 000
koordinatsystem: RT 90 2.5 gon V (EPSG 3021)
filformat: geotiff (.tif)
filstorlek: 40 MB
filnamn: helmfrid_rectify.tif

Den första kartan är en arbetsversion som användes som underlag för att skapa den andra kartan som är den slutgiltiga versionen som publicerades med Helmfrids avhandling. Eftersom arbetsversionen har en större skala, är den mer detaljerad jämfört med den andra kartan.

Den slutgiltiga versionen (den andra kartan) digitaliserades och rektifierades 2009 av Johan Berg, också från Stockholms universitet. Detta gjordes som en del av ett projekt om äganderelationer under den yngre järnåldern i västra Östergötland (Se länk till separat data, 2019-102, i SNDs katalog). Arbetsversionen (den första kartan) digitaliserades 2019 i samband med publiceringen av Helmfrids data via den Svenska nationella datatjänsten.

Arbetsversionen baserades på en sammanställning av 400 mindre by- och gårdskartor, alla från 1640-talet. Detta källmaterial kan hittas i följande geometriska jordeböckerna: D5, D6, D7, D8, och D 10 (Se https://riksarkivet.se/visa-kartsamlingar -- "D" hänvisar till kartor från Östergötland). Alla källkartorna signerades av en lantmätare, Larsson Groth.

Den rektifierade kartan kan öppnas i de flesta programvaror för Geografisk Informations System (GIS). Kartan kan också öppnas i en bildhanteringsprogram, men då utan koordinatorna. Arbetsversionen (den första kartan) är också en rasterfil, men eftersom arbetsversionen aldrig rektifierades är den sparad som en vanlig tiff-fil (.tif), inte en geotiff. Den kan öppnas i bildhanteringsprogram som Photoshop eller opensource Gimp.

Mer information om Helmfrids tillvägagångssätt och en länk och referens till själva avhandlingen kan hittas i den bifogade dokumentationsfilen. Visa mindre..

Språk

Metod och utfall
Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Kulturgeografiska institutionen

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Annan lantbruksvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Kulturgeografi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Administrativa gränser (INSPIRE topic categories)

Arealtäckande bilder och bakgrundskartor (INSPIRE topic categories)

Areella näringar (INSPIRE topic categories)

Ekonomi (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Helmfrid, Staffan: Östergötland "Västanstång". Studien über die ältere Agrarlandschaft und ihre Genese. 17 maj 1962. Medd. från Geografiska Institutet vid Stockholms Högskola nr 140. Geografiska annaler 44:1-2. 277 sidor + kartbilaga.
DOI: https://doi.org/10.2307/520139

Berg, Johan. 2009. "Fornlämningar och jordägande: om framväxten av det medeltida sociala landskapet i ljuset av fornlämningarna från yngre järnåldern" i Skuggor i ett landskap: Västra Östergötlands slättbygd under järnåldern och medeltid, Resultat av ett tvärvetenskapligt projekt. Anders Kaliff (ed). Stockholm: Riksantikvarieämbetet. ISBN 9789172095434, s. 102-145.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 1.0. 2019-09-25

Version 1.0: 2019-09-25

DOI: https://doi.org/10.5878/d6g1-1674

Kontakter för frågor om data

Denna resurs har följande relationer

Refereras till av 2019-102

Publicerad: 2019-09-25
Senast uppdaterad: 2019-11-06