Förekomstdata på lunglav (Lobaria pulmonaria), på dess värdträd asp (Populus tremula) och sälg (Salix caprea) samt från skogsbränder under en 400-årsperiod, Teerisuo-Lososuo naturreservat, Kuhmo, Finland

SND-ID: snd1104-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/t8nz-wc94

Citering

Skapare/primärforskare

Henna Fabritius - Sveriges lantbruksuniversitet orcid

Heini Lankia - Helsingfors universitet

Tuomo Wallenius - Helsingfors universitet

Gergely Várkonyi - Finnish Environment Institute (SYKE), Friendship Park Research Centre

Juho Pennanen - Helsingfors universitet

... Visa mer..

Henna Fabritius - Sveriges lantbruksuniversitet orcid

Heini Lankia - Helsingfors universitet

Tuomo Wallenius - Helsingfors universitet

Gergely Várkonyi - Finnish Environment Institute (SYKE), Friendship Park Research Centre

Juho Pennanen - Helsingfors universitet

Tord Snäll - Sveriges lantbruksuniversitet orcid

Visa mindre..

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet - Artdatabanken rorId

Beskrivning

Materialet innehåller data som användes i studien av Fabritius m. fl. (2019): Estimation of metapopulation colonization rates from disturbance history and occurrence pattern data, tidskrift Ecology. Alla data har tidigare använts även i andra studier (Gu et al 2001, Snäll et al. 2005, Lankia et al., 2012, Ronnås et al., 2017).

Uppgifterna innehåller data på förekomstmönster från två tillfällen för lunglav (Lobaria pulmonaria), förekomstmönster för asp (Populus tremula) och sälg (Salix caprea), samt 400 års data från skogsbränder. Alla uppgifter har samlats in under 1997-2010 i Teerisuo-Lososuo naturreservat, Kuhmo, Finland (2 086 ha, 63 ° 88'N, 29 ° 18'E) och projiceras i Finlands YKJ-projektion.

Ilkka Hanski initierade undersökningarna i slutet av 1990-talet och Gergely Várkonyi, Matti Komulainen, Jari Huotari, Pirjo Appelgren och Mikko Heikura assisterade med fältarbete.

Uppgifterna innehåller data på förekomstmönster från två tillfällen för lunglav (Lobaria pulmonaria), förekomstmönster för asp (Populus tremula) och sälg (Salix caprea), samt 400 års data från skogsbränder. Alla uppgift

... Visa mer..
Materialet innehåller data som användes i studien av Fabritius m. fl. (2019): Estimation of metapopulation colonization rates from disturbance history and occurrence pattern data, tidskrift Ecology. Alla data har tidigare använts även i andra studier (Gu et al 2001, Snäll et al. 2005, Lankia et al., 2012, Ronnås et al., 2017).

Uppgifterna innehåller data på förekomstmönster från två tillfällen för lunglav (Lobaria pulmonaria), förekomstmönster för asp (Populus tremula) och sälg (Salix caprea), samt 400 års data från skogsbränder. Alla uppgifter har samlats in under 1997-2010 i Teerisuo-Lososuo naturreservat, Kuhmo, Finland (2 086 ha, 63 ° 88'N, 29 ° 18'E) och projiceras i Finlands YKJ-projektion.

Ilkka Hanski initierade undersökningarna i slutet av 1990-talet och Gergely Várkonyi, Matti Komulainen, Jari Huotari, Pirjo Appelgren och Mikko Heikura assisterade med fältarbete.

Uppgifterna innehåller data på förekomstmönster från två tillfällen för lunglav (Lobaria pulmonaria), förekomstmönster för asp (Populus tremula) och sälg (Salix caprea), samt 400 års data från skogsbränder. Alla uppgifter har samlats in under 1997-2010 i Teerisuo-Lososuo naturreservat, Kuhmo, Finland (2 086 ha, 63 ° 88'N, 29 ° 18'E) och projiceras i Finlands YKJ-projektion, EPSG:2393. Visa mindre..

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

1997-01-01 – 2010-01-01

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Finland

Geografisk beskrivning: Data har samlats in i Teerisuo-Lososuo naturreservat, Kuhmo, Finland (2 086 ha, 63 ° 88'N, 29 ° 18'E) och projiceras i finska YKJ-projektionen.

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Artdatabanken

Finansiering 1

 • Finansiär: Vetenskapsrådet
 • Diarienummer hos finansiär: 2012-3760

Finansiering 2

 • Finansiär: Finlands miljöförvaltning

Finansiering 3

 • Finansiär: Forskningsrådet Formas
 • Diarienummer hos finansiär: 2005-933

Finansiering 4

 • Finansiär: Forskningsrådet Formas
 • Diarienummer hos finansiär: 2008-536

Finansiering 5

 • Finansiär: Forskningsrådet Formas
 • Diarienummer hos finansiär: 2012-991
... Visa mer..

Finansiering 1

 • Finansiär: Vetenskapsrådet
 • Diarienummer hos finansiär: 2012-3760

Finansiering 2

 • Finansiär: Finlands miljöförvaltning

Finansiering 3

 • Finansiär: Forskningsrådet Formas
 • Diarienummer hos finansiär: 2005-933

Finansiering 4

 • Finansiär: Forskningsrådet Formas
 • Diarienummer hos finansiär: 2008-536

Finansiering 5

 • Finansiär: Forskningsrådet Formas
 • Diarienummer hos finansiär: 2012-991

Finansiering 6

 • Finansiär: Finlands Akademi
 • Diarienummer hos finansiär: 121919
Visa mindre..
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Geovetenskap och miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Naturvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Biologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arealtäckande bilder och bakgrundskartor (INSPIRE topic categories)

Biologi och ekologi (INSPIRE topic categories)

Miljö (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Gu, W.-D., Kuusinen, M., Konttinen, T. & Hanski, I. (2001). Spatial pattern in the occurrence of the lichen Lobaria pulmonaria in managed and virgin boreal forests. Ecography. 24(2), 139–150. https://doi.org/10.1034/j.1600-0587.2001.240204.x
DOI: https://doi.org/10.1034/j.1600-0587.2001.240204.x

Snäll, T., Pennanen, J., Kivistö, L. & Hanski, I. (2005). Modelling epiphyte metapopulation dynamics in a dynamic forest landscape. Oikos. 109(2), 209-222. http://www.jstor.org/stable/3548741

Lankia, H., Wallenius, T., Várkonyi, G., Kouki, J. & Snäll, T. (2012). Forest fire history, aspen and goat willow in a Fennoscandian old-growth landscape: Are current population structures a legacy of historical fires? Journal of Vegetation Science. 23(6), 1159-1169. https://doi.org/10.1111/j.1654-1103.2012.01426.x
DOI: https://doi.org/10.1111/j.1654-1103.2012.01426.x

Ronnås, C., Ovaskainen, O., Werth, S., Várkonyi, G. & Snäll, T. (2017). Discovery of long-distance gamete dispersal in lichen-forming ascomycetes. New Phytologist. 216(1), 216-226. https://doi.org/10.1111/nph.14714
DOI: https://doi.org/10.1111/nph.14714

Fabritius, H., Singer, A., Pennanen, J. & Snäll, T. (2019). Estimation of metapopulation colonization rates from disturbance history and occurrence-pattern data. Ecology. 100(10), e02814. https://doi.org/10.1002/ecy.2814
DOI: https://doi.org/10.1002/ecy.2814

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2019-05-28
Senast uppdaterad: 2023-08-07